Interferón: Prirodzená súčasť imunitného systému v liečbe sclerosis multiplex

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Interferóny sú látky, ktoré produkuje ľudský organizmus prirodzene.

Sú súčasťou imunitného systému a tvoria sa v dôsledku chorobných podnetov, ako je vírusová či bakteriálna infekcia, zápalové rekcie, UV žiarenie a podobne.

Rozdelenie interferónov

Interferóny delíme na tri základné skupiny – interferóny triedy I, II a III. Interferóny triedy I a III sú si navzájom veľmi podobné v základných charakteristikách, produkujú ich všetky bunky tela a sú zodpovedné za obranu proti vírusom.

Naproti tomu trieda II, zastúpená interferónom gama, má významnú úlohu nielen v obrane proti vírusovým patogénom, ale i v mechanizmoch ochrany proti niektorým baktériám.

Interferóny sa podieľajú aj na kontrole bunkového množenia, čo umožňuje ich uplatnenie i v protinádorovej imunite.

Použitie v liečbe sclerosis mulitplex

Rozširujúce sa poznatky o imunobiologických charakteristikách interferónov viedli k ich využívaniu v klinickej praxi v liečbe chronických vírusových ochorení. Okrem zosilnenia protivírusovej imunity má interferón beta schopnosť regulovať zápal a tlmiť jeho poškodzujúce účinky, čo sa využíva pri jeho terapeutickom použití u sclerosis multiplex.

Na liečbu tohto ochorenia bol schválený v roku 1991 ako prvý liek s imunomodulačným účinkom. To znamená, že zvyšuje uvoľňovanie a koncentráciu protizápalových zložiek imunity a znižuje produkciu látok, ktoré spôsobujú prejavy zápalu.

Redukuje aj prechod zápalových buniek hematoencefalickou bariérou, čo je prirodzená bariéra medzi krvou a mozgom. Zvyšuje produkciu nervových rastových faktorov, čo potenciálne vedie ku zvýšeniu prežívania neurónov a ich obnove.

Účinky liečby

pacientov so sclerosis multiplex sa tieto účinky prejavujú znížením frekvencie klinických atakov ochorenia, znížením známok aktivity ochorenia v MRI nálezoch, v redukcii zmenšenia objemu mozgu a progresie invalidity. Tento terapeutický efekt interferónu beta u pacientov s relaps-remitujúcou sclerosis multiplex (RRMS) potvrdili viaceré klinické štúdie.

V porovnaní s novšie zavedenými liekmi do terapie sclerosis multiplex má interferón beta aj podstatne priaznivejší bezpečnostný profil, čo umožňuje jednoduchšie sledovanie účinku a bezpečnosti liečby, ako i zvyšuje zotrvanie pacientov na liečbe.

Vedľajšie účinky a bezpečnosť liečby

Z najčastejších vedľajších účinkov sa vyskytujú nezávažné kožné reakcie a takzvané „flu-liky“, čo sú prejavy podobné chrípke. Tie sa vyskytujú na začiatku liečby až u 75 % liečených pacientov (častejšie u žien a osôb s nižšou telesnou hmotnosťou) spravidla 3 – 6 hodín po podaní injekcie a ustúpia do 24 hodín.

Tieto reakcie však spravidla odznejú do troch mesiacov od začatia liečby, ich výskyt je možné zmierniť nižšou dávkou v úvode a postupným zvyšovaním dávky alebo podávaním protizápalových liekov hodinu pred aplikáciou injekcie. Môže sa vyskytnúť aj bezpríznakové zvýšenie pečeňových testov a zmeny v krvnom obraze, preto sa odporúča pravidelné kontrolovanie týchto laboratórnych ukazovateľov aspoň v intervale troch mesiacov.

V štúdii hodnotiacej dlhotrvajúcu bezpečnosť a znášanlivosť liečby interferónom beta 1a podávaným podkožne u pacientov s RRSM nebol potvrdený zvýšený výskyt depresie alebo samovražedných pokusov.

Nezanedbateľný nie je ani fakt, že dlhodobá liečba interferónom beta neoslabuje imunitný systém, a preto nie je sprevádzaná rizikom vzniku život ohrozujúcich infekcií.

Interferón aj v tehotenstve

Vzhľadom na to, že sclerosis multiplex postihuje prevažne ženy v plodnom veku, ďalším významným faktorom z hľadiska bezpečnosti imunomodulačnej liečby je aj jej vplyv na plánovanie rodičovstva, priebeh gravidity a na plod. V odporúčaniach sa uvádza plánovanie tehotenstva v období stabilizácie ochorenia.

Interferón beta sa odporúča užívať i počas tehotenstva a dojčenia, ak je to klinicky indikované a je podozrenie na možnosť reaktivácie ochorenia po vysadení liečby.

Interferón beta má vďaka dlhoročným skúsenostiam s jeho použitím v liečbe relaps-remitujúcej sclerosis multiplex pri zohľadnení klinického stavu pacienta, aktivity ochorenia ako i pridružených ochorení stále miesto v liečbe tohto ochorenia.

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsahovú a gramatickú správnosť PR článku.

Pridaj komentár