FNsP F. D. Roosevelta: Ochorenia ciev lieči nový angiograf

Od februára 2016 vykonávajú rádiológovia vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica diagnostiku a intervenčné zákroky na cievach na novom angiografickom prístroji.

Angiografické pracovisko uviedi do prevádzky na Oddelení rádiológie, po dvojmesačnej rekonštrukcii priestorov a inštalácii nového prístroja.

Angiograf je dôležitým zobrazovacím prístrojom pri diagnostike ochorení cievneho systému. Umožňuje výkon širokého spektra vaskulárnych a nevaskulárnych intervenčných rádiologických zákrokov.

Ako funguje angiograf

„Rádiológ zavedie do cievy katéter, ktorým sa dostane do rôznych častí cievneho systému v tele pacienta. Zúženú cievu môže rozšíriť, uzavretú cievu spriechodniť, alebo ju uzavrieť, a tým vyradiť z obehu. Pomocou rôznych pomôcok dokážeme odstrániť aj krvnú zrazeninu. Celý proces pri zákroku však rádiológ nesleduje ako chirurg priamo v operačnom poli, ale na obrazovke angiografu“, vysvetľuje princípy intervenčnej rádiológie primár Oddelenia rádiológie, MUDr. Stanislav Okapec.

Nový prístroj, vrátane integrovaného ultrasonografu, stál 1,5 milióna EUR. Spracovanie projektu, resp. stavebné práce, si vyžiadali 120 tis. EUR. Nemocnica angiograf financovala z kapitálových výdavkov od Ministerstva zdravotníctva SR a zo svojho rozpočtu.

Najväčšie prínosy angiografu:

  • plná digitalizácia,
  • nižšie dávky žiarenia, pri zachovaní vysokej kvality obrazu,
  • 3D zobrazenia,
  • jednoduchší prístup lekára k pacientovi (zo všetkých strán).

Iné výkony, ktoré ponúkajú v Banskej Bystrici:

  • na rádiologickom pracovisku FNsP F.D. Roosevelta: vaskulárne, neurointervenčné, onkointervenčné a nevaskulárne zákroky.
  • v spolupráci s cievnymi chirurgmi: vystužujú výduť brušnej aorty, pri ktorej prasknutí by pacient mohol vykrvácať.
  • v spolupráci s neurológmi: endovaskulárna liečbu cievnych mozgových príhod, vďaka čomu je banskobystrická nemocnica jedným zo štyroch reálne fungujúcich stroke centier na Slovensku.
  • pri zlyhaní konzervatívnej liečby ochorení pečene, ktoré sú spojené s akútnym krvácaním z pažerákových varixov, dokážu vytvoriť skrat medzi vrátnicovými a pečeňovými žilami, a tým zabrániť vykrvácaniu pacienta (túto metodikou zaviedli rádiológovia vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v roku 2001, a dodnes sú jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ju vykonáva).

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta

Redakčne upravené

Fotografia: FNsP F.D. Roosevelta

Pridaj komentár