Spánok nám berie aj nadmerný hluk

Denne sú milióny zamestnancov v Európe vystavení hluku pri práci, a všetkým ostatným rizikám súvisiacim s hlukom. Aj keď je problematika hluku najaktuálnejšia v odvetviach, ako sú priemyselná výroba a stavebníctvo,

Keď malí votrelci spustia veľké upratovanie

Epizoonózy sú ochorenia kože spôsobené zvieracími parazitmi, ktoré sa k nám dostávajú z vonkajšieho prostredia. Ich výskyt výrazne ovplyvňujú aj hygienické návyky, sociálne prostredie či kolektívny spôsob života. Najčastejšou epizoonózou na Slovensku je zavšivavenie (pedikulóza), no pomerne časté sú aj ochorenia kože po „návšteve“ ploštíc či bĺch.