Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Biologická liečba migrény môže pomôcť tým, ktorým nepomáha nič

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Stretli ste sa už s migrénou? Nie je to len obyčajná bolesť hlavy vznikajúca z nedostatku tekutín, tepla či únavy, hoci mnohí takéto bolesti migrénou nazývajú.

Migréna je chronické ochorenie, ktoré je potrebné správne diagnostikovať a liečiť. Novou nádejou je biologická liečba migrény.

Ako sa prejavuje migréna?

Migréna vás môže na niekoľko hodín až dní vyradiť z bežného života. Bolesť hlavy je len jedným zo symptómov ochorenia. Migréna je oveľa komplexnejšie ochorenie s viacerými prejavmi.

Pacient v akútnej fáze bolesti trpí neskutočnými bolesťami hlavy. Počas záchvatu vyhľadáva ticho, šero alebo tmu, pretože svetlo a zvuky sú často neznesiteľné a spôsobujú mu bolesť. Obyčajne sa k bolesti hlavy pridružia nevoľnosť a zvracanie.

Spúšťačom týchto ťažkostí môžu byť napríklad nevhodná potravina, stres, zmena počasia, hormonálne výkyvy či alkohol.

V typickom prípade predchádza migréne tzv. aura, ktorá môže byť zraková, motorická, senzorická, rečová. Prejavovať sa môže ako napríklad poruchy videnia, výpadky zorného poľa, mravčenie, poruchy jemnej motoriky, porucha reči, výslovnosti, hučanie v ušiach a závraty.

Aura sa môže, ale aj nemusí objaviť. Záchvat migrény trvá niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní.

Nie je preto čudné, že ak trpíte migrénou, nedokážete normálne fungovať. Ak sa záchvaty migrény opakujú častejšie, výrazne sa to odráža na kvalite vášho pracovného, ale aj rodinného života.

Aké možnosti liečby sú v takýchto prípadoch k dispozícii?

Rozdiel medzi akútnou a preventívnou liečbou migrény

Je rozdiel, či liečime akútny záchvat migrény, čiže stav, keď pacient svoje ochorenie aktuálne prežíva so všetkými jeho príznakmi, alebo podávame preventívnu liečbu, ktorej cieľom je znížiť počet akútnych záchvatov, zmierniť ich intenzitu a lepšie včleniť pacienta do normálneho života.

V liečbe akútneho záchvatu sa využívajú:

 • bežné lieky proti bolesti, ktoré však nie každému zaberú. Používajú sa skôr pri ľahších záchvatoch migrény,
 • lieky proti nevoľnosti a zvracaniu,
 • magnézium,
 • lieky na liečbu migrény, ktoré predpisuje neurológ a nazývajú sa triptány. Tie sa užívajú pri stredne ťažkých až ťažkých záchvatoch migrény.

Migrenózne záchvaty sa však zvyknú opakovať a preto vám lekár na migrénu môže predpísať aj preventívnu liečbu. Znamená to, že aj v období medzi záchvatmi pravidelne užívate lieky.

Ide o iné lieky ako tie, ktoré sú určené na liečbu akútneho záchvatu. Preventívnu liečbu lekár zvažuje v prípadoch:

 • keď sa záchvaty u vás vyskytnú častejšie ako 2-3-krát za mesiac,
 • ak ide o ťažký priebeh záchvatu,
 • ak záchvat trvá dlhšie ako 48 hodín.
biologická liečba migrény
Zdroj foto: AdobeStock.com

Streľba naslepo

Ak trpíte opakovanými atakmi migrény, je potrebné, aby ste navštívili neurológa a neliečili sa sami. Mali by ste si výskyt záchvatov migrény, ich intenzitu a symptómy značiť a viesť si denník migrenika.

Lekár vám môže ponúknuť tradičné lieky používané v prevencii záchvatov migrény:

 • betablokátory
 • antimigreniká
 • nesteroidné antiflogistiká a antireumatiká
 • antidepresíva

Všetky spomenuté lieky sa primárne využívajú najmä v liečbe iných ochorení. Napríklad betablokátory pri srdcovocievnych ochoreniach, antidepresíva v liečbe depresií. Zaujímavosťou je, že v prevencii migrény sa používa aj botulotoxín, ktorý ale na Slovensku nie je hradený.

Táto pestrá skupina liečiv pôsobí mierne chaoticky a nesúvisle, keďže žiaden z uvedených liekov nebol vyvinutý špeciálne na prevenciu migrény. Pacienti na ne preto reagujú rôznym spôsobom aj kvôli ich nežiaducim účinkom.

Liečba sa preto postupne nastavuje tak, aby lekár vybral vhodný preparát pre konkrétneho pacienta. Ak to nefunguje, skúša iný. Napriek tomu ostáva časť pacientov, ktorým žiaden z uvedených liekov nepomáha a nereagujú na liečbu.

Nová nádej – biologická liečba migrény

Najnovšou formou preventívnej liečby migrény je biologická liečba. Na rozdiel od predtým uvedených liekov bola táto liečba cielene vyvinutá na prevenciu migrény.

Biologickou nazývame tú liečbu, kde liečivo je biologického pôvodu, čiže pochádza zo živého organizmu a dokáže napodobniť alebo ovplyvniť niektoré procesy v ľudskom tele.

Kým na liečbu rakoviny a niektorých autoimunitných ochorení sa rôzne typy biologickej liečby používajú bežne, biologická liečba migrény je novinkou, ktorá práve prichádza na trh a pacientom bude čoskoro k dispozícii.

Pri biologickej liečbe rakoviny sa biologické liečivo naviaže na špecifické receptory nádorových buniek, pričom im zabraňuje v raste, vyživovaní a množení a postupne spôsobuje zničenie nádorovej bunky.

Iným mechanizmom účinku môže byť podpora vlastného imunitného systému organizmu na boj proti špecifickým vlastnostiam nádorových buniek, prípadne prenos liečiva (cytostatika) do vnútra nádorovej bunky, odkiaľ spôsobí jej odumieranie.

Výhodou biologickej liečby oproti chemoterapii je jej vyššia presnosť a z toho vyplývajúca nižšia toxicita. Nežiaduce účinky bývajú preto často miernejšieho a prechodného charakteru.

Biologická liečba migrény
Zdroj foto: Adobestock.com

Cielený útok na zradnú bielkovinu

V prípade biologickej liečby migrény je však mechanizmus účinku úplne iný. Liečba neničí žiadne bunky a nie je zameraná na imunitný systém organizmu, nenasadzuje sa po prepuknutí ochorenia, ale ako prevencia. Nepodáva sa teda vo fáze akútneho záchvatu, ale v obdobiach pokoja a jej cieľom je znížiť frekvenciu záchvatov.

Ide o veľmi presnú, cielenú liečbu, ktorá pôsobí na jednu konkrétnu bielkovinu, ktorá má skratku CGRP. Jej úplný názov je „kalcitonínovému génu podobný peptid“.

Podľa výskumov je CGRP zodpovedný za príznaky migrény. Inými slovami, nebyť tejto bielkoviny, migrénou by ste s najväčšou pravdepodobnosťou netrpeli.

Niektoré biologické liečivá sú zamerané priamo na túto bielkovinu, iné na jej receptor. Na to, aby CGRP spustilo príznaky migrény, si totiž potrebuje sadnúť na svoju „stoličku“, ktorou je práve receptor.

Až vtedy dokáže CGRP spustiť sled dejov, ktorých výsledkom je migréna. Ak sú tieto „stoličky“, čiže receptory, obsadené biologickým liečivom, CGRP si nemá kam sadnúť a nemôže pôsobiť. Na inú „stoličku“ než tú svoju si totiž sadnúť nevie.

 

Celý tento „boj o stoličku“ pripomína tradičnú slovenskú hru, ktorá sa často hráva na svadbách a zábavách. Súťažia v nej tancujúce páry, ktoré si v istom okamihu musia sadnúť na existujúce stoličky.

Súťažiacich je však vždy viac ako stoličiek. Komu sa stolička neujde, odchádza z hry. Rovnako takto súťaží biologické liečivo s CGRP o svoj receptor. Víťazom je jednoducho len ten, kto sedí na stoličke. Ostatní odchádzajú z hry.

Aby sme však celkom molekule CGRP nekrivdili, má v našom organizme svoj pozitívny význam (ako aj všetko ostatné v našom tele). Vedci totiž namerali abnormálne nízke hladiny CGRP tehotným ženám trpiacim preeklampsiou (vážny stav, ktorý niekedy vedie k predčasnému ukončeniu tehotenstva).

Je tu predpoklad, že zníženie CGRP môže so vznikom preeklampsie súvisieť. Biologická preventívna liečba migrény sa preto nemá užívať počas tehotenstva.

Biologická liečba migrény s minimálnymi nežiaducimi účinkami

Keďže liečba je zameraná na jednu konkrétnu bielkovinu, resp. jeden konkrétny receptor, je veľmi presná a cielená. Z toho vyplýva aj minimum nežiaducich účinkov.

Hoci pravdou je, že biologická liečba migrény je v praxi ešte krátko. Ako každú novinku, aj tieto liečivá ešte čaká overovanie bezpečnosti a účinnosti v bežnej praxi. Klinické skúšanie, ktoré biologická liečba migrény má už za sebou, však prinieslo sľubné výsledky.

Podľa štúdií účinkujú nové lieky bezpečne a aj rýchlo – už v priebehu prvého mesiaca podávania. Obyčajne sú prvé výsledky zaznamenané už po týždni.

Keďže ide o preventívnu liečbu, očakávaným výsledkom je zníženie počtu dní s migrénou. V prípade biologickej liečby štúdie preukázali zníženie počtu dní s migrénou až o polovicu u polovice pacientov.

U každého štvrtého pacienta dokonca záchvaty prestali úplne. A to hovoríme aj o pacientoch, u ktorých predošlé spôsoby liečby zlyhali, nakoľko išlo nielen o nepredliečených, ale aj  predliečených pacientov.

Nádej pre pacientov s ťažšou formou migrény

Biologická liečba migrény nie je vhodná pre každého. Je určená najmä pre tých pacientov, u ktorých zlyhala klasická preventívna liečba. Taktiež je určená pre pacientov, ktorí majú minimálne 4 migrenózne dni mesačne.

Biologická preventívna liečba migrény je určená dospelým, nebola testovaná na senioroch, tehotných ženách, ani na deťoch, preto nevieme, ako by tieto skupiny na liečbu reagovali.

Keďže biologické liečivá majú obyčajne veľkú molekulu, ktorá sa nevstrebáva cez stenu čreva, je potrebné liečbu podávať injekčne.

Časové odstupy medzi jednotlivými dávkami závisia od konkrétneho liečiva a stavu pacienta. Injekcií pod kožu sa netreba obávať, po jednoduchom zaškolení ich pacient vie aplikovať aj sám v domácich podmienkach.

 

Zdroje:

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2003/02/04.pdf

https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/what-to-know-about-the-new-anti-cgrp-migraine-treatment-options/

https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/aimovig-70-mg-injekcny-roztok-v-naplnenom-pere-138937.html#4_0

Pridaj komentár