B.BYSTRICA: Do kampane Vyzvi srdce k pohybu sa aktívne zapojilo vyše 1200 ľudí

Banská Bystrica 13. júla (TASR) – Vyše 1200 účastníckych listov z celého Slovenska zaevidoval v rámci 4. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu Odbor podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je zároveň jej gestorom.

„Z celkového počtu 1228 účastníckych listov bolo 1208 takých, z ktorých bolo možné získať spracovateľné a hodnotiteľné údaje o pohybovej aktivite účastníkov. Je to o vyše 200 účastníkov viac, ako pri poslednom ročníku kampane, ktorý sa konal pred dvoma rokmi,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia výchovy ku zdraviu RÚVZ Hana Vrbanová.

Kritéria stanovené pre získanie prémie – zúčastňovať sa pohybovej aktivity pravidelne aspoň v minimálne stanovenej frekvencii a objeme a viesť o tom záznam počas 6 týždňov, splnilo 1065 ľudí. Tradične najvyššia účasť bola v okrese Prievidza, z ktorého sa do súťaže zapojilo 223 ľudí. Z krajov bol najlepší opäť Trenčiansky kraj, ktorý mal aj najviac detských podporovateľov.

Cieľom kampane je podľa riaditeľky CINDI programu na  Slovensku Márie Avdičovej zvýšiť informovanosť obyvateľstva o význame pohybovej aktivity v prevencii chronických ochorení.

„Podstatou kampane je propagovať účinky pohybovej aktivity na zdravie u dospelého obyvateľstva, dosiahnuť čo najväčšiu účasť v súťaži a v neposlednom rade zaistiť podporovateľov a sponzorov, aby súťaž bola príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie,“ zdôraznila.

Súťaž sa konala od 10. marca do 22.mája tohto roku. Tohtoročná celoštátna  kampaň  sa organizuje na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Konala  sa pod záštitou hlavného hygienika SR a riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku.

Podporné podujatia organizovali všetky úrady verejného zdravotníctva nielen na celoštátnej, ale aj na úrovni krajov, regiónov, miest a obcí s prispením orgánov štátnej správy a samosprávy. Za účasti štátnej notárky dnes v RÚVZ Banská Bystrica vylosovali 18 hlavných cien pre dospelých účastníkov kampane a 10 hlavných cien pre deti, ktoré podporujú k aktivitám v rámci kampane niektorého zo svojich dospelých príbuzných.

Pridaj komentár