Členovia AVEL chcú zlepšiť situáciu v dostupnosti liekov

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 27. decembra – V uplynulom týždni sa stretli členovia novovzniknutej Asociácie veľkodistribútorov liekov (AVEL), aby aktívnou diskusiou napomáhali pri riešení ťažkej situácie na trhu s liekmi.

Členovia Asociácie veľkodistribútorov liekov chcú spoločne hľadať riešenia a navrhovať opatrenia, ktoré by zabezpečili dostupnosť liekov pre lekárne a pacientov.

Čo je AVEL?

Asociácia veľkodistribútorov liekov je otvorené záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo októbri 2016. Zakladajúcimi členmi sú najväčšie veľkodistribučné spoločnosti: PHOENIX zdravotnícke zásobovanie, a.s., UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a MED-ART, s.r.o.

Tieto tri veľkodistribučné spoločnosti majú trhový podiel viac ako 80 %, pričom zásobujú liekmi lekárne a nemocnice na celom území Slovenskej republiky.

Podľa vyjadrení predstaviteľov Asociácie veľkodistribútorov liekov, združenie sa bude zasadzovať za také legislatívne prostredie, z ktorého budú mať prospech všetky články distribučného reťazca: výrobca – distribútor – lekárnik – pacient. Práve pacient musí byť podľa AVEL vždy na vrchole spoločného záujmu.

Zdroj: Asociácia veľkodistribútorov liekov

Pridaj komentár