Pozor na kardiotoxicitu

Zhubný nádor prsníka patrí medzi najčastejšie nádory u žien. Vďaka osvete a pravidelným preventívnym prehliadkam sa dnes prevažná väčšina týchto nádorov zistí vo včasnom štádiu, keď je šanca na vyliečenie najväčšia. Napriek tomu sa ochorenie môže u ktorejkoľvek pacientky po určitom čase vrátiť, a to buď do oblasti prsníkov, lymfatických uzlín, alebo sa nádorové bunky môžu šíriť krvnou či lymfatickou cestou a vytvárať vzdialené metastázy.