Liečba atopickej dermatitídy

Atopická dermatitída, ľudovo nazývaná aj detský ekzém, je chronické recidivujúce zápalové ochorenie kože, ktoré sa vyskytuje u 10-20 % detí a 2-3 % dospelých. Ovplyvňuje kvalitu života pacienta i rodiny, najmä  výrazným svrbením a nedostatkom spánku, a v priemyslovo vyspelých krajinách je rozšírenejšia.