Ako nájsť dobrého poradcu

Zadovážiť si vhodný vozík nebýva ľahké. Celú vec často komplikuje nedostatok informácií či skúseností alebo zlá voľba konzultanta. Vytvoril som preto pre vás sprievodcu pre „múdreho vozíčkara“, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie.

Čo vie múdry vozíčkar vopred?

Viem, že vozík si nevyberiem podľa obrázkov na internete alebo tak, že zájdem do nejakého obchodu, kde si vyberiem vozík, na ktorom odídem. Chcem si zostaviť vozík na mieru a nebude mi prekážať, že to potrvá tri alebo štyri týždne. Vozík je mojou súčasťou a potrebujem s ním dokonale splynúť. Viem, že vozík si nemôžem zadovážiť na vlastnú päsť. Potrebujem niekoho, kto mi s tým pomôže – potrebujem konzultanta. A čo od takého konzultanta očakávam?

Čo chce múdry vozíčkar od konzultanta?

Chcem, aby to bol odborník. Nielen predajca, nielen technik, ale chcem, aby mal aj zdravotnícku odbornosť, najlepšie fyzioterapeut. Jedine takýto konzultant si vypočuje, aký je môj zdravotný problém, čo potrebujem, ako sa cítim, čo chcem, bude sa ma na to vedieť opýtať, bude mi vedieť poradiť, bude vedieť, ako predísť prípadným komplikáciám. Kde takéhoto človeka nájdem?

Najlepšie je opýtať sa tam, kde s takýmito ľuďmi majú skúsenosti – na spinálnej jednotke, v rehabilitačnom ústave a podobne. Iste sa tam nájde veľa ľudí s rôznymi skúsenosťami, ktorí mi niekoho odporučia. Chcem ponúknuť všetky dostupné možnosti a varianty, chcem pomôcť zvážiť ich použitie, pretože už viem, že na vozík možno aplikovať veľa doplnkov, ktoré majú možno svoje výhody, ale na druhej strane môžu byť na úkor niečoho iného – napríklad môžu zvýšiť hmotnosť vozíka, jeho rozmery, môžu obmedziť moju hybnosť.

Rovnako aj niektoré nastavenia majú svoje výhody aj nevýhody – napríklad malé predné kolieska sú fajn, ale môžu zapadávať do medzier v teréne, napr. do koľajníc. To všetko by môj konzultant mal vedieť a mal by ma na to vopred sám upozorniť. Chcem, aby odporúčaný vozík zohľadňoval nielen môj momentálny stav, ale aj moju prognózu. Ak mám napríklad výhľad, že sa moja pohyblivosť časom zlepší, chcem mať možnosť nastaviť vozík na aktívnejší variant, čiže aby som mohol posunúť ťažisko, vymeniť obruče, nastaviť inú výšku opierky a podobne.

Chcem, aby mi môj konzultant ponúkol viac než len vozík. Musí mať prehľad o dostupných doplnkoch, ortézach alebo ďalších pomôckach na sebaobsluhu, o ktorých ani neviem. Chcem, aby sám vedel, čo potrebujem a ponúkol mi aj to, čo jeho firma neposkytuje, a prinajmenšom mi poradil, kde takéto doplnky môžem zohnať.

Chcem si vozík poriadne vyskúšať! A to tam, kde sa budem najviac vyskytovať, aby som si mohol vyskúšať zdolávanie prekážok v tomto prostredí, najrôznejšie presuny a tak ďalej. Aj tento skúšobný vozík mi musí prispôsobiť aspoň tak, ako to je možné, to znamená napríklad výšku sedu, chrbtovú opierku, vhodný vankúš a podobne.

Tiež chcem ukázať a vyskúšať si, ako vozík nakladať do auta, ako sa skladá, ako sa s ním zaobchádza, ako sa oň treba starať. Chcem, aby mi potom konzultant predložil kalkuláciu so všetkým vybraným príslušenstvom, vrátane toho, koľko zaplatí poisťovňa a koľko budem musieť doplatiť.

Chcem, aby na všetky komponenty pripravil pre lekára poukazy a do kalkulácie napísal zdôvodnenie, ktoré potom lekár môže použiť. Chcem, aby mi pomohol argumentovať u lekára a v poisťovni. Chcem, aby mi všetko poriadne vysvetlil, aby som zase ja vedel vysvetliť lekárovi a poisťovni, čo potrebujem a prečo. Lekári totiž často vypíšu diagnózu, ale nevysvetlia, prečo niektorý komponent potrebujeme a revízny lekár alebo revízny technik tak pomôcku nemusí schváliť. Viem, že konzultant so mnou môže do poisťovne zájsť, a preto chcem, aby to urobil, ak by niečo poisťovňa nechcela schváliť a vysvetlil tam, ako mi jednotlivé komponenty a varianty majú slúžiť zo zdravotného hľadiska.

Chcem, aby mi hotový vozík osobne priviezol domov. Nechcem ho dostať poštou alebo prepravnou službou, nechcem vozík preberať od nejakého vodiča. Chcem rovnakého konzultanta, ktorý moje riešenie navrhoval a chcem, aby vozík na mieste čo najlepšie doladil podľa mojich potrieb, napríklad, aby nastavil kolieska, chrbtovú opierku, ťažisko, výšku sedu, detaily vyhotovenia a podobne. Chcem, aby mi vysvetlil, ako vozík udržiavať, ako s ním zaobchádzať a ako si niektoré opravy môžem urobiť sám. Chcem mať možnosť zmeniť nastavenia vozíka, ak časom zistím, že by mi lepšie vyhovovalo niečo iné. Chcem, aby mi konzultant vysvetlil, kde môžem o túto službu požiadať, či je možnosť servis vykonať doma a koľko za to zaplatím.

Chcem zaistiť pružný a kvalitný servis a kontakt na servisného technika. Ak tieto moje požiadavky konzultant nespĺňa, vyberiem si iného, pretože viem, že táto možnosť existuje. Odporúčam vám pripojiť sa aj k našej komunite! Náš profil na facebooku sa volá „Život na vozíku“ a pravidelne v ňom uverejňujem zaujímavosti zo sveta vozíčkarov a postihnutých a môžete sa zapojiť do diskusií k príspevkom.

Čo chce múdry vozíčkar od servisu?

Chcem servis do domu. Nechcem s pokazeným vozíkom cestovať cez pol republiky, naopak, očakávam, že servisný technik príde za mnou. Chcem byť stále mobilný. Keď sa vozík pokazí tak, že sa nedá používať, chcem opravu hneď a na mieste, alebo si chcem na dobu opravy požičať náhradnú pomôcku. Tiež nechcem čakať na opravu dovtedy, kým bude schválený poukaz. Solídny servis zaistí opravu ihneď. Viem, že poukaz na opravu môže predpísať aj obvodný lekár a viem, že rýchlosť prípravy kalkulácie tejto opravy môže ovplyvniť dodávateľ, ktorý musí sám komunikovať s revíznym technikom.

Chcem byť informovaný o servisných dňoch. Viem, že v rôznych rehabilitačných zariadeniach a domoch pre hendikepovaných ľudí sa usporadúvajú servisné dni, že tam môžem prísť a technici mi zdarma napríklad dotiahnu skrutky na vozíku, skontrolujú pomôcku, skontrolujú alebo dofúkajú pneumatiky, zmenia mi prípadné nastavenie vozíka či opravia to, čo nevyžaduje náhradné diely. Podobné možnosti sú aj na veľtrhoch alebo ďalších prezentačných akciách. Chcem o týchto možnostiach vedieť a rád ich využijem. Môže to byť pre mňa časovo výhodné, jednak vďaka vzdialenosti, a tiež preto, že tak môžem predísť nákladnejším opravám. Viem, že bežný servis si budem robiť sám (alebo so svojím asistentom). Namazať osičky a kĺby, čistiť náboje predných koliesok, dofúkať pneumatiky na predpísaný tlak 6 – 10 atm – to všetko buď zvládnem sám alebo niekto z môjho blízkeho okolia.

9 najčastejšie kladených otázok o tom, ako získať nový vozík

Získať kvalitný vozík, bohužiaľ, nemusí byť jednoduché, ale určite to stojí za námahu. Dokonca môžete dosiahnuť aj to, že ho získate len s malým doplatkom alebo dokonca bez doplatku.

1. Nemám si radšej nechať starý (nevyhovujúci) vozík, než mať starosti so zháňaním a vybavovaním nového vozíka?

Vozík nie je len prostriedkom na mobilitu, ale aj pomôcka, ktorá ovplyvňuje zdravotný stav. Predsa sa nebudete trápiť na vozíku, ktorý vás poškodzuje, nebudete ho schopní utiahnuť, vykonávať základné potreby v byte a pod. Okrem toho, keď dôjde k zmene zdravotného stavu, mali by ste žiadať o takú pomôcku, ktorá vám nebude zdravotný stav zhoršovať, a to aj pred dobou nároku na novú pomôcku. Určite stojí za to dať si prácu s vybavovaním novej pomôcky v spolupráci s lekárom, aby ste nakoniec mohli mať radosť z toho, že si sadnete na nový vozík a s ľahkosťou sa rozbehnete.

2. Aké sú jednotlivé kroky na získanie pomôcky cez poisťovňu?

Skonzultujte svoj stav s odborným lekárom (ORT, REH, NEU), nechajte si vypracovať zameriavací protokol od dodávateľa, lekár vám pomôcku predpíše na poukazy a žiadanky o zvýšení úhrady. Je veľmi dôležité, aby lekár podrobne zdôvodnil nutnosť každého príslušenstva a daného typu vozíka pre váš zdravotný stav. Potvrdený poukaz a žiadanku doporučene odošlite svojej zdravotnej poisťovni na schválenie revíznemu lekárovi. Schválené poukazy a žiadanky čo najskôr zašlite dodávateľovi, pretože platnosť poukazu je 1 mesiac.

3. Čo ak mi poisťovňa nebude chcieť pomôcku schváliť?

Nestresujte sa vopred a skúste sa odvolať – často k zamietnutiu dochádza len preto, že lekár dostatočne nezdôvodní, že pacient pomôcku a každé konkrétne príslušenstvo potrebuje zo zdravotného hľadiska. Skúste využiť možnosť priložiť fotodokumentáciu, ktorú ste si urobili pri skúške danej pomôcky – v porovnaní s vašou súčasnou pomôckou. Ak lekár spresní správu o vašich zdravotných potrebách, dokumentáciu znovu zašlite spolu s odvolaním na schválenie revíznemu lekárovi.

4. Môžem si dovoliť vozík, ktorý má vyšší doplatok, ale ja naň nemám dosť financií?

Predovšetkým zvážte, že celých päť rokov môžete jazdiť a sedieť na vozíku s výrazne lepšími parametrami, než má vozík bez doplatku. Určite si vozík môžete dovoliť, pretože s financovaním doplatku vám môžu pomôcť firmy, priatelia a v neposlednom rade aj nadácie. Zvážte aj možnosť úveru – výšku mesačných splátok na dobu 5 rokov iste vyváži komfort a kvalita života, ktoré vám doplatok drahšieho vozíka ponúka.

5. Nie je trápne osloviť firmu ohľadne pomoci s financovaním môjho vozíka?

Trápne to iste nie je. Firma si čiastku, ktorú vám prispeje, môže na konci roku odpočítať z daní. Je tiež veľa firiem, ktoré radi prispejú, aby pomohli hendikepovaným spoluobčanom. Často je ľuďom príjemnejšie venovať peniaze konkrétnemu človeku na konkrétny účel než spoločnostiam s všeobecne charitatívnymi cieľmi.

6. Bude chcieť nadácia prispieť na môj vozík?

Nadácia sa snaží prispieť každému, kto pomoc naozaj potrebuje. Musíte sa preto pri spisovaní žiadosti rozpísať o svojom zdravotnom stave a napísať najmä to, ako by vám vozík pomohol a uľahčil život. Nesmiete zabudnúť opísať aj svoju finančnú situáciu.

7. Ako a kedy sa dozviem, že mi nadácia prispela?

Nadácie schvaľujú žiadosti približne raz za mesiac, preto o príspevok žiadajte čo najskôr. Ak vám bude chcieť nadácia prispieť, pošle poštou alebo e-mailom darovaciu zmluvu, prípadne vám zavolá.

8. Ako vyzerá proces, keď mi nadácie prispejú? Čo mám komu poslať?

Ak vám nadácia prisľúbi finančný prostriedok, zašle darovaciu zmluvu alebo prísľub (alebo len mail). Darovaciu zmluvu naskenujete alebo oznámite číslo darovacej zmluvy dodávateľskej firme, výšku príspevku a dobu platnosti nadačného prísľubu. Faktúra bude vystavená priamo nadácii a bude vám poslaná na podpis. Faktúru po prevzatí tovaru zašlite na nadáciu. Slušnosťou je poďakovať sa všetkým, ktorí sa na financovaní podieľali a poskytnúť im spätnú väzbu.

9. Prispeje mi úrad práce na vozík?

Nie. Príspevok na zvláštne pomôcky sa poskytuje len na pomôcky uvedené vo vyhláške, medzi ktorými nie je uvedený invalidný vozík.

Pridaj komentár