4. január je Svetovým dňom Braillovho písma

Svetový deň Braillovho písma si každoročne pripomíname 4. januára, na počesť Louisa Brailla (1809 – 1852), autora systému na písanie a čítanie pre milióny nevidiacich a slabozrakých ľudí po celom svete.

Ani takmer 200 rokov od vzniku Braillovho písma, sa tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia – nevytlačili ho ani technické a technologické výdobytky.

Braillovo písmo do dnešných dní pomáha zrakovo postihnutým, aby získali rovnakú možnosť vzdelávania sa a kultúrneho vyžitia, ako vidiaci ľudia.

História Braillovho písma

Braillovo písmo bolo predstavené svetu v roku 1825. Za hranice Francúzska však začalo prenikať až po roku 1850.

Významným míľnikom v jeho histórii je rok 1878, keď Kongres pre zlepšenie osudu nevidiacich a hluchonemých na svojom zasadnutí v Paríži odmietol všetky ostatné návrhy na slepecké písmo a postavil sa za zavedenie Braillovej abecedy do celého sveta.

V Uhorsku ho zaviedli až roku 1893. Prvé slovenské učebnice, tlačené Braillovou abecedou, vyšli až za 1. ČSR, po roku 1923. Ide o šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Je to skutočná abeceda, rozmerom aj obsahom, písmo, ktoré je plne ortografické. Má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť, a vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akoukoľvek inou sústavou písmen.

Kombináciou bodov (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly, aj noty. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami, je pevne daná, aby sa základná bunka Braillovho písma, tzv. šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta.

Viac sa o Louisovi Braillovi, princípoch, histórii a spôsoboch zápisu jeho písma dočítate na stránke ÚNSS, v sekcii Braillovo písmo.

O ÚNSS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov, ktorí sú združení v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Zdroj: ÚNSS

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár