ZDRAVIE: Na podporu pacientov s myelómom sa uskutoční koncert

Bratislava 20. augusta (TASR) – Na podporu pacientov s mnohopočetným myelómom sa v bratislavskom Františkánskom kostole uskutoční v nedeľu 9. septembra Benefičný koncert SMS organizovaný Slovenskou myelómovou spoločnosťou. Cieľom je prostredníctvom verejnej zbierky zvýšiť informovanosť o ochorení a možnosti včasnej prevencie a pomoci. V rámci podujatia vystúpia Iveta Malachovská, Mirka Partlová, či mužské trio TRJOF.
„Pracovala som ako kaderníčka, keď som začala pociťovať celkovú slabosť a bolesti chrbtice, no nevenovala som tomu pozornosť, myslela som, že to súvisí s mojou prácou,“ uviedla pani Mária z Banskej Bystrice. Tá má za sebou v súčasnosti chemoterapiu a je na liečbe. „Pri zdolávaní mojej choroby mám silnú oporu vo svojej rodine, ale aj v personáli hematologického oddelenia. Už pred ochorením ma bavili ručné práce – vyšívanie, ale nemala som dostatok času, aby som sa im venovala…Teraz mám už toho času dosť,“ doplnila.
Mnohopočetný myelóm alebo rakovina kostnej drene je druh nádorového ochorenia, ktoré postihuje kosti. V kostnej dreni je vtedy zvýšený počet abnormálnych plazmatických buniek, ktoré blokujú bežnú tvorbu krvných buniek. Keď myelómové bunky zasiahnu kostnú dreň, zostane menej priestoru pre zdravé červené a biele krvinky a krvné doštičky. Tento stav môže zapríčiniť anémiu, krvácanie alebo zvýšenú náchylnosť pacienta na infekcie. Mnohopočetný myelóm je často sprevádzaný aj roztrúsenou osteoporózou alebo slabosťou kostí, zvyčajne v oblasti panvy, chrbtice, rebier a lebky.
Myelóm nie je možné vo väčšine prípadov vyliečiť, ale je možné ho liečiť. Cieľom liečby je dostať rast ochorenia pod kontrolu, dosiahnuť remisiu ochorenia, zlepšiť kvalitu života a predĺžiť ho. Pretože myelóm sa môže vyvíjať veľmi pomaly, niektorí pacienti nemajú žiadne symptómy a spočiatku nepodstupujú žiadnu liečbu. Zvyčajne chodia na pravidelné prehliadky, kde im každých pár mesiacov lekár odoberá vzorky krvi a moču. S liečbou sa začne vtedy, keď myelóm pokročí alebo keď sa objavia symptómy.
Slovenská myelómová spoločnosť je dobrovoľné neziskové združenie občanov s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm, ktoré je charakteristické nekontrolovateľným množením plazmatických buniek poškodzujúcich vnútorné orgány. Zvyšuje informovanosť o ochorení, šíri osvetu v spolupráci s príbuznými organizáciami, vzdeláva lekárov a zabezpečuje finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie hlavných cieľov, akými sú poskytnúť liečbu čo najväčšiemu počtu pacientov, edukovať, vytvárať klinické štúdie a špeciálne terapeutické režimy a podporovať výskum v oblasti myelómu.

Pridaj komentár