V UNLP Košice dokážu vyšetriť niektoré typy nádorov do 3 hodín

(Zdroj foto: UNLP Košice)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach po novom dokáže geneticky vyšetriť tkanivo niektorých typov nádorov do 3 hodín.

Doteraz tieto vyšetrenia posielali do genetických laboratórií, čo však predĺžilo čas vyšetrenia aj o niekoľko dnítýždňov.

Výsledky, a teda aj informácie o možnej liečbe onkopacienta, sa tak významne oddialili. U onkologického pacienta je pritom každý deň dôležitý.

Aké typy nádorov dokážu odhaliť?

Konkrétne ide o vzorky s karcinómom pľúc, čreva a malígneho melanómu (zhubný nádor kože). Nová diagnostická metóda umožní, aby na patológii geneticky vyšetrili tkanivo nádoru už 2 – 3 hodiny.

Tento systém je už využívaný na niekoľkých popredných pracoviskách v Európe, i v Českej republike, no podľa dostupných informácií len na jednom pracovisku v rámci Slovenska (mimo UNLP Košice).

„Na trh vstúpili nové možnosti rýchlej/statimovej diagnostiky. Na základe výsledkov, je pacient liečený špeciálnou terapiou. Či bude pre neho vhodná a či na ňu bude dobre reagovať, nám pomáhajú odhaliť práve tieto analýzy nádorového tkaniva,“ uviedla RNDr. Lucia Fröhlichová z Oddelenia patológie.

Stačí jediná vzorka

Výhodou tohto uzavretého diagnostického systému je, že nevyžaduje genetické laboratórium s množstvom prístrojov a špeciálnych priestorov pre prípravu vzorky. Systém vykoná vyšetrenie jednorazovo u jedného pacienta, hneď po vložení tkanivovej vzorky do špeciálnej diagnostickej kazety, ktorá obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Laboratórium tak nemusí zbierať viac vzoriek na spustenie analýzy, ako je to u iných systémov, a tým sa skracuje čakanie na výsledky.

Kazeta na vzorky (zdroj foto: UNLP Košice)

Keďže tento systém má vysokú citlivosť, zachytí aj malé množstvo nádorových buniek. Výhodou je aj to, že každého pacienta vyšetrujú individuálne, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie, zámeny vzorky, či inej chyby.

Oddelenie patológie UNLP Košice získalo na tento projekt finančnú podporu z 22. ročníka zbierky Dňa narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Konkrétne išlo o sumu 5 000 eur, tá putovala priamo na patológiu.

Prístroj pre analýzu je zatiaľ len zapožičaný, no nemocnica bude poskytovať rýchly servis aj pre pacientov z iných pracovísk, a to minimálne v rámci regiónu, alebo u pacientov s naliehavou potrebou vyšetrenia.

Zdroj: UNLP Košice

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár