Tehotenstvo a skleróza multiplex: Rozhovor s MUDr. Szilasiovou

Na najčastejšie otázky o plánovaní rodičovstva u žien s roztrúsenou sklerózou odpovedá doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach.

Existuje jednoznačná odpoveď na otázku tehotenstva pri ochorení SM? Plánovať ho, a ak áno, v ktorej fáze ochorenia?

Keďže SM postihuje ženy v reprodukčnom období, je téma gravidity, rodičovstva a dedičnosti SM veľmi často diskutovanou témou. Názory na tehotenstvo a SM sa v posledných rokoch zásadne zmenili. Tehotenstvo nezhoršuje priebeh ochorenia, ani z dlhodobého hľadiska. SM nevedie k neplodnosti, gravidita máva normálny priebeh, a dieťa sa vyvíja rovnako, ako deti zdravých žien. Riziko rozvoja tohto ochorenia u dieťaťa, ak jeho matka trpí roztrúsenou sklerózou, je 3 – 5 %, čo pokladáme za nízke riziko. Pôrod u ženy s SM môže byť vedený fyziologickou cestou, sekciou, prípadne v epidurálnej anestézii – podľa indikácií gynekológa a pôrodníka.

Klinické štúdie potvrdili, že počas tehotenstva dochádza k „stabilizácii“ ochorenia. Ide však o autoimunitné ochorenie, čiže každá žena má iné príznaky, iný stupeň postihnutia, i aktivitu ochorenia. Preto neexistujú jednoznačné odporúčania, kedy by žena mala otehotnieť.

V praxi sa riadime klinickým stavom pacientky. Vždy je však potrebný individuálny prístup. Najpriaznivejšie je, ak nastane gravidita v stabilizovanej fáze ochorenia, to znamená 6 až 12 mesiacov po relapse (ataku) choroby. Väčšina žien má priebeh tehotenstva bez neurologického zhoršenia a atakov, ale po pôrode sa aktivita choroby vracia na úroveň spred tehotenstva. V popôrodnom období je rizikových najmä prvých 6 mesiacov.

V prípade, že pacientka má nastavenú liečbu, ako dlho pred plánovaným otehotnením ju má vysadiť?

Ak je pacientka liečená niektorým preparátom DMT (liečba ovplyvňujúca priebeh ochorenia), keďže nebola ich bezpečnosť v gravidite testovaná, riadime sa výsledkami klinických pozorovacích štúdií a registrov gravidít, ktoré preukázali, že v prípade liečby interferónom beta je o niečo vyšší výskyt spontánnych potratov, než u zdravých žien. Pacientke by malo byť odporúčané, krátko pred počatím túto liečbu vysadiť, najneskôr v dobe potvrdenia gravidity. Podobne je to aj pri lieku glatirameracetát a natalizumab. Avšak, pri liečbe fingolimodom, pre jeho potenciálne teratogénne účinky, by mala byť pacientka počas liečby chránená účinnou antikoncepciou, a pred tehotenstvom by mala liek plánovane vysadiť na dobu 3 – 6 mesiacov.

.>> Čítajte u nás: Moderná liečba sklerózy multiplex

Ak je žena liečená imunosupresívami – cytostatikami (azatioprin, metotrexát), mali by sa vysadiť 3 – 6 mesiacov pred počatím, pri preparáte cyklofosfamid je to 6 mesiacov, a pri liečbe mitoxantrónom až 9 mesiacov. Ak žena neplánovane otehotnie pri liečbe cytostatikami, vzhľadom na ich teratogénne účinky by mala zvážiť interrupciu, alebo niesť riziko prípadného poškodenia zdravia novorodenca.

U mužov nie je potrebné liečbu interferónmi, glatirameracetátom alebo kortikoidmi vysadzovať. Ak je potrebná liečba cytostatikami, odporúča sa ešte pred jej začatím kryokonzervácia spermií, alebo potom vysadenie tejto liečby 3 mesiace pred počatím, pretože cytostatiká môžu poškodiť spermiogenézu.

Ako často a k akým špecialistom má chodiť tehotná pacientka na kontroly, ak má roztrúsenú sklerózu?

Riadime sa stavom pacientky z neurologického aj gynekologického hľadiska. Sledovanie gynekológom má svoje špecifiká, pravidelné kontroly s laboratórnymi a ďalšími preventívnymi vyšetreniami, rovnako ako v prípade zdravej tehotnej ženy. Pacientku sledujeme, a hodnotíme jej neurologický stav niekoľkokrát počas gravidity, aj vždy pri nových akútnych ťažkostiach, aby sme podchytili a liečili prípadný relaps ochorenia.

Aký čas po pôrode je nutné pokračovať v liečbe?

Ak bola aktivita ochorenia pred graviditou taká vysoká, že vyžadovala zaradenie do dlhodobej liečby, 6 mesiacov po skončení gravidity by táto liečba mala pokračovať (s ohľadom na dojčenie i skôr). Je totiž vysoko pravdepodobné, že sa aktivita ochorenia znovu vráti, a pacientka je ohrozená novými relapsami ochorenia, vznikom nových ložísk v mozgu a mieche, a progresiou celkového zneschopnenia.

Aké riziká hrozia pacientke počas tehotenstva bez liečby?

Počas gravidity nastáva – vďaka vplyvu tehotenských hormónov – všeobecne imunotolerančný stav, a ochorenie máva zvyčajne mierny priebeh. Mnoho pacientok sa cíti veľmi dobre, a relapsy vôbec nemávajú. Je však určité percento žien, u ktorých vysoká aktivita ochorenia pretrváva aj počas gravidity, a dostanú ataky vyžadujúce liečbu kortikoidmi.

Ak je nutné podanie vysokých dávok kortikoidov alebo cytostatík v prvých troch mesiacoch gravidity, riziko vzniku vývojových chýb plodu je vysoké. V 2. a 3. trimestri je toto riziko pre plod menšie. Krátkodobé podanie nízkych dávok kortikoidov (10 – 5 mg) sa považuje za bezpečné. U žien s vysokou aktivitou ochorenia sa podľa štúdií preukázal dobrý efekt podávania vnútrožilových imunoglobulínov (IVIG) tesne po pôrode, a potom raz mesačne do šiesteho mesiaca od pôrodu, avšak táto indikácia daného lieku nie je na Slovensku schválená.

Odporúča sa dojčenie počas liečby?

Dojčenie je stav, keď sa v tele matky vylučuje hormón prolaktín, ktorý nemá priaznivý vplyv na SM, potenciálne vedie k reaktivácii, a preto sa dlhé dojčenie u žien so SM neodporúča. Snažíme sa tieto fakty pacientke vysvetliť, a dojčenie skrátiť na 3 až 4 mesiace.

Mali by pacientky s roztrúsenou sklerózou nejako upraviť svoje stravovanie, a to špeciálne počas tehotenstva?

Pri skleróze multiplex sa odporúča strava s nižším obsahom nasýtených tukov a sacharidov. Vhodný je vyšší príjem omega mastných kyselín. Významný doplnok, ktorý má protektívny vplyv na priebeh SM, je vitamín D. Užívaný počas tehotenstva dokonca znižuje riziko vzniku SM u dieťaťa v dospelosti.

.>> Čítajte u nás: Ako sa stravovať pri roztrúsenej skleróze

Fajčenie zhoršuje priebeh ochorenia. Konzumácia alkoholu sa tiež neodporúča. V období tehotenstva sa odporúča navyše ešte prísun určitých minerálov a vitamínov (kyselina listová a multivitamínové doplnky).

Žena so sklerózou multiplex by mala dostať pravdivé informácie o vplyve tehotenstva na priebeh jej ochorenia i dieťa, a svoju graviditu naplánovať. Dieťa by malo byť vychovávané v podmienkach, ktoré mu zabezpečia prirodzený zdravý vývoj – preto by si mala pacientka, plánujúca tehotenstvo, vytvoriť aj potrebné rodinné zázemie, s pomocou a pochopením jej blízkych.

Vzdelávací program Rebel a internetová stránka www.smporadna.sk

Spoločnosť C4P s. r. o. (Compliance for patient) v spolupráci so spoločnosťou Merck spol. s r. o. stáli v roku 2010 pri zrode prvého vzdelávacieho programu Rebel pre pacientov s roztrúsenou sklerózou. Vzhľadom na množstvo nových informácií, ktoré v priebehu rokov pribúdali, a zlepšenie ich dostupnosti, bol program rozšírený o internetovú stránku s názvom www.smporadna.sk. Jej hlavným cieľom je prinášať najnovšie informácie o roztrúsenej skleróze, jej príznakoch a možnostiach liečby nielen pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom a širokej verejnosti.

Každý záujemca, ktorý sa chce dozvedieť viac o tomto závažnom ochorení, má možnosť prečítať si zaujímavé odborné články, rozhovory s ľuďmi, ktorí týmto ochorením trpia, ako aj rady a odporúčania lekárov a iných profesionálov, ktorí im v boji s týmto celoživotným ochorením pomáhajú.

Hlavné výhody internetového portálu www.smporadna.sk:

Prístup k užitočným informáciám – novinky v oblasti diagnostiky a liečby, aktuálny zoznam pracovísk a centier oprávnených liečiť pacientov s SM, aj s telefonickými kontaktmi.

Anonymita a interaktívnosť – po prihlásení na webstránku môžete využiť možnosť anonymného zaslania otázky vybranému neurológovi, ktorý opäť anonymne odpovie len vám.

Jednoduchosť a rýchlosť – stránka je prehľadne rozdelená na viaceré sekcie tak, aby ste sa vedeli rýchlo dostať k informáciám, ktoré práve hľadáte a potrebujete.

Stránka chce byť spoľahlivým a ľahko dostupným zdrojom informácií nielen pre pacientov s roztrúsenou sklerózou, ale aj ich blízkych, ktorí sa chcú v tejto problematike lepšie zorientovať.

(Tím tvorcov webovej stránky smporadna.sk)

Tento článok vyšiel v minuloročnom Neuro magazíne číslo 3-4. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.


Pridaj komentár