Takmer 400 tisíc Slovákov bolo v minulom roku vyšetrených na psychiatrii

Bratislava, 10. október 2012 – Dnes si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Ide o tému, ktorá sa aj podľa zdravotníckych štatistických údajov, ktorými disponuje Národné centrum zdravotníckych informácií, dotýka veľkej časti Slovákov. Viac ako 1 700 000 návštev psychiatrických ambulancií, takmer 400 000 vyšetrených osôb, vyše 65 000 pacientov, u ktorých bola psychiatrická diagnóza zistená prvýkrát v živote a ďalších takmer 41 000 hospitalizácií pacientov v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach – aj taká je stručná bilancia pokiaľ ide o duševné zdravie Slovákov za uplynulý rok.

Z výkazov o činnosti psychiatrickej ambulancie, ktoré zbiera a spracúva Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že v roku 2011 zaznamenali psychiatrické ambulancie celkovo 1 727 795 návštev pacientov. Najpočetnejšiu skupinu diagnóz tvorili afektívne poruchy, pri ktorých sa vykonalo celkovo 474 116 vyšetrení. Ide o poruchy, pre ktoré je charakteristická zmena v afektoch, alebo v nálade do depresie alebo do mánie.

Celkovo bolo v psychiatrických ambulanciách v uplynulom roku vyšetrených 381 996 osôb, najčastejšie vo veku 55 až 59 rokov (39 294 vyšetrených osôb).

Počet vyšetrených osôb v psychiatrických ambulanciách, u ktorých bola diagnóza zistená prvýkrát v živote bol celkovo 65 465 osôb. Opäť sa to najčastejšie týkalo vekovej skupiny 55 až 59 ročných (5 148 osôb), ale s minimálnym rozdielom nasledujú osoby vo veku 30 až 34 rokov (5 134).

Najviac osôb, u ktorých bola diagnóza zistená prvýkrát v živote, bolo vyšetrených pre neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (celkovo 19 381 osôb). Ide o skupinu porúch, pri ktorých sa v istých situáciách zjavuje úzkosť, pričom pozornosť pacienta sa zvyčajne sústreďuje na jednotlivé príznaky, ako búchanie srdca alebo pocit mdloby, ktorý často sprevádza strach zo smrti, zo straty sebaovládania alebo zo zošalenia. Druhú najväčšiu skupinu vyšetrených pacientov v psychiatrickej ambulancii tvorili osoby, u ktorých boli prvýkrát v živote zistené diagnózy z už spomínanej skupiny afektívnych porúch (16 715 vyšetrených osôb).

Ďalšie údaje týkajúce sa duševného zdravia Slovákov ponúka prehľad o hospitalizovaných pacientoch v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach, ktoré rovnako spracúva NCZI. Z dostupných údajov vyplýva, že v minulom roku bolo celkovo 40 964 hospitalizácií  pacientov v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach (23 491 mužov a 17 473 žien). Najväčšiu skupinu tvorili hospitalizácie pre diagnózu poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (celkovo 10 945 hospitalizovaných pacientov počas uplynulého roka). Druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie bola schizofrénia s celkovým počtom 4 583 hospitalizovaných.

Keďže tohtoročnou témou celoslovenskej informačnej kampane, ktorú pri príležitosti Svetového dňa zdravia už tradične organizuje Liga pre duševné zdravie je Stop depresii, vyberáme ešte niektoré údaje v súvislosti s týmto ochorením. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb patrí depresia pod tzv. afektívne poruchy. Počet pacientov hospitalizovaných v minulom roku v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach práve pre afektívne poruchy bol 5 557. Z toho bolo 1 949 pacientov hospitalizovaných s diagnózou depresívne epizódy, pri ktorých pacient trpí na  zhoršenie nálady, zníženie energie a aktivity. Narušená je schopnosť radovať sa, oslabený je záujem a schopnosť koncentrácie, častá je nápadná ukonanosť aj po minimálnej námahe. Zvyčajne je narušený spánok a znížená chuť do jedenia. Ďalších 2 368 pacientov bolo hospitalizovaných pre recidivujúcu depresívnu poruchu, ktorú charakterizujú opakované epizódy depresie opísané vyššie. Uvedené dve diagnózy sa v prípade hospitalizovaných týkali viac mužov ako žien. Konkrétne pre depresívne epizódy bolo hospitalizovaných v minulom roku 1 215 žien a 734 mužov. V prípade recidivujúcich depresívnych porúch to bolo 1 740 žien a 628 mužov. Vôbec prvýkrát bolo pre depresívne epizódy v minulom roku hospitalizovaných 1 116 a pre recidivujúce depresívne poruchy 566 pacientov. Zároveň pre uvedené dve diagnózy bolo potrebné 788 pacientov opakovane hospitalizovať v sledovanom roku.

Pridaj komentár