Svetový deň diabetu: V znamení edukácie a prevencie

V roku 1991 bol Medzinárodnou federáciou pre diabetes (IDF) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 14. november vyhlásený Svetovým dňom diabetu, ako reakcia na narastajúce obavy zo zvyšujúcej sa zdravotnej hrozby, ktorú toto ochorenie predstavuje.

Svetový deň diabetu si pripomína na celom svete viac než 200 členských asociácií Medzinárodnej federácie pre diabetes vo viac než 160 krajinách, všetky členské krajiny Spojených národov, a ďalšie asociácie, organizácie a spoločnosti, odborná zdravotnícka verejnosť a diabetici so svojími rodinnými príslušníkmi.

Rok 2013 je posledným rokom päťročnej kampane, zameranej na „Edukáciu a prevenciu cukrovky“. Kampaň oslovuje lekárov a sestry, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o pacientov, a nabáda ich, aby využívali všetky dostupné nástroje liečby a kontroly diabetu. Na verejnosť a ľudí s vysokým rizikom rozvoja cukrovky sa kampaň obracia s cieľom zvýšiť povedomie o diabete a jeho prevencii.

SLOVENSKÝ PACIENT vydal tento rok publikáciu Akadémia diabetika, ktorá je pacientom aktuálne dostupná cez Zväz diabetikov Slovenska.

Zdroj: http://www.cukrovka.com/

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár