Sprievodca diabetika: Ako si vybaviť preukaz ŤZP?

Cukrovka je chronické ochorenie, ktoré výrazne zasahuje do každodenného života. Má vplyv na jednotlivé činnosti, ktoré musí diabetik počas dňa vykonávať, a to so sebou prináša každodenné sociálne dôsledky.

Na zmiernenie sociálnych dôsledkov diabetika pamätá zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Tento zákon rešpektuje individualitu a jedinečnosť každého občana.

Hlavným cieľom zákona je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, za jej aktívnej účasti, pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti. Zákon upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov, alebo pri vydávaní parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

V brožúre Sprievodca diabetika si priblížime jednotlivé prvky sociálnej pomoci, ktoré poskytuje štát prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stiahnite si brožúru tu: Sprievodca diabetika

Pridaj komentár