Click here!

MUDr. Petra Straková

Témy:

gynekológia a pôrodníctvo

Adresa:

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NAW Piešťany, Winterova 66, Piešťany

Vzdelanie:

Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského v Martine

2014 – atestácia v obore gynekológia – pôrodníctvo na SZU v Bratislave