Sklerózou multiplex trpí v SR asi 8000 pacientov, v máji bude Svetový deň SM

Bratislava 28. marca (TASR) – Skleróza multiplex (SM) – roztrúsená mozgomiechová skleróza – je závažné chronické neurologické ochorenie, patriace do skupiny autoimunitných. Je to neurodegeneračné ochorenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu života vo sfére osobnej, rodinnej, pracovnej či spoločenskej. Je síce nevyliečiteľné, ale liečiteľné, jeho príznaky a dôsledky sa dajú zmierniť či spomaliť.  
Sklerózou multiplex trpí takmer 2,5 milióna ľudí na celom svete, na Slovensku je približne 8000 pacientov s týmto ochorením, konštatovala dnes na stretnutí s novinármi MUDr. Ľubica Procházková, PhD. z II. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UK, Fakultnej nemocnice s poliklinikou, pracovisko Kramáre. Ako spresnila, podľa štatistických údajov sa ochorenie SM vyskytuje častejšie u žien ako u mužov. Ľudia, ktorí žijú nad 40. stupňom rovnobežky na sever alebo na juh od rovníka, majú ďaleko vyššiu pravdepodobnosť vzniku SM ako tí, ktorí obývajú teplejšie oblasti bližšie k rovníku. Roztrúsená skleróza najviac prevláda medzi obyvateľstvom severnej Európy alebo medzi ľuďmi so škandinávskym pôvodom a belochmi. Pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia u ľudí afrického pôvodu je oveľa nižšia.
Skleróza multiplex sa obvykle diagnostikuje u ľudí v produktívnom veku, najčastejšie medzi 20. a 40. rokom života, hoci začiatok ochorenia môže byť často aj skôr, konštatovala Procházková. Súčasne pripomenula, že uplynulo 20 rokov od začatia imunomodulačnej liečby ochorenia. Napriek pokroku v poznávaní problematiky SM príčina tohto ochorenia, ktoré je hlavnou príčinou netraumatickej invalidity mladých osôb, stále nie je známa. Úlohu tu zohráva porucha imunity, vplyvy vonkajšieho prostredia, autoagresívne T-lymfocity. Imunomodulačná liečba redukuje aktivitu ochorenia, spomaľuje jeho progresiu, zvyšuje kvalitu života pacienta, je však ekonomicky veľmi náročná.
Prvý interferón beta bol na Slovensku aplikovaný na liečbu SM v roku 1993 a znamenal najvýznamnejší prínos za posledných 20 rokov v manažmente tohto ochorenia, konštatovala Procházková. Dodala, že z rôznych klinických štúdií vyplynulo, že ak sa začne s imunomodulačnou liečbou už po prvom ataku ochorenia, efekt môže byť 40- až 60- percentný. Pripomenula však, že SM je heterogénne ochorenie a nie každá liečba je vhodná pre každého pacienta. V posledných rokoch pribúdajú rôzne nové lieky na SM, okrem injekcií sú už aj tabletky na liečbu tohto ochorenia.
Jaroslava Valčeková, predsedníčka pacientskeho združenia Nádej a zakladateľka prvej chránenej dielne Scarabeus pre ľudí trpiacich SM, informovala novinárov o ich činnosti a význame pre pacientov, ako aj o problémoch, ktorým musia často čeliť. Pripomenula Svetový deň Sclerosis multiplex koncom mája a chystané podujatie k tomuto dňu, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. mája v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí.
O ďalšom pacientskom združení – Podpora a Nádej – hovorila jeho predsedníčka Beatrice Staňáková. Spomenula aj význam pôsobenia centier SM v niekoľkých mestách na Slovensku.

Pridaj komentár