Relaxačná týždňovka vo Vyhniach

Liga proti rakovine zorganizovala prvý turnus týždenného rekondičného pobytu pre onkologických pacientov vo Vyhniach. Ide o jeden z projektov v rámci psychosociálnej podpory, ktorý je hradený z tohtoročného výnosu Dňa narcisov. Liga proti rakovine v rámci svojich programov v oblasti psychosociálnej podpory a starostlivosti realizuje rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov Ligy proti rakovine, ale aj týždňové rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi LPR.

Jeden z turnusov týždňových rekondično- relaxačných pobytov pre onkologických pacientov s rôznymi diagnózami z celého Slovenska, ktorí nie sú členmi klubov LPR SR, sa konal od 16. do 23. mája 2010 v hoteli Termál vo Vyhniach. Pri projekte relaxačnej týždňovky ide o druhý ročník a Liga proti rakovine sa ho rozhodla organizovať pravidelne na základe skúseností a pozitívnych ohlasov zaznamenaných po prvom takomto projekte v minulom roku.

Onkologickým pacientom bolo k dispozícii 5 animátorov. Program pobytu bol počas celého týždňa zameraný nielen na pohyb, ale aj rozvíjanie tvorivých zručností, absolvovanie besied so psychológom a onkológom. K jednotlivým aktivitám patrili každodenné krátke prechádzky do okolia, výlet do Banskej Štiavnice (prehliadka starého kaštieľa vo Sv. Antone a starého zámku, výlet na Tajchy), prehliadka baníckeho a mincového mesta Kremnica, ukážka razby mincí či návšteva Kremnických baní. Tvorivé aktivity, ako maľovanie na sklo a servítková technika v rámci arteterapie, boli doplnené besedou s onkologičkou MUDr. Monikou Slávikovou, ktorej pacienti dávali otázky súvisiace s ich diagnózou, a tiež skupinovou besedou so psychologičkou Mgr. Vierou Filipovou, ktorá vyústila i do individuálneho poradenstva a podpory.

V rámci rehabilitácie pacienti navštevovali bazén, saunu či masáže. Ďalšie dva turnusy relaxačných týždňoviek pre 110 pacientov budú prebiehať od 4. do 11. septembra a od 12. do 19. septembra 2010. V štyroch turnusoch sa budú v tomto roku konať aj rekondičné pobyty pre onkologických pacientov z členských klubov LPR: vo Vyšných Ružbachoch, Vyhniach a vo Vysokých Tatrách. Celkovo sa prostredníctvom projektu rekondičných pobytov zotaví a načerpá nové sily viac ako 600 onkologických pacientov z celého Slovenska. Viac informácii o relaxačných týždňovkách a rekondičných pobytoch sa dozviete aj na www.lpr.sk.

Pridaj komentár