Predčasne narodené deti: Malé ponožky, veľké sny

Jedno z 9 bábätiek na Slovensku, sa narodí nedonosené. Za touto štatistikou je aj vyšší vek rodičiek a narastajúci výskyt viacpočetných tehotenstiev.

Vďaka špičkovej starostlivosti v slovenských perinatologických centrách, väčšinu detí zachránia bez závažných zdravotných následkov. „Malé ponožky, veľké sny“, tak znie titul práve otvorenej, putovnej výstavy fotografií, ktoré vytvorila a uviedla mediálne známa speváčka a mamina predčasne narodených dvojičiek, Misha.

„Čo najviac podporujeme rodičov, aby boli s bábätkom v úzkom kontakte. Dotyky, ich hlas, dojčenie, to všetko dáva malým bojovníkom silu na prežitie. Ideálne by bolo, dieťatko v inkubátore umiestniť od začiatku pri mame, do jednej miestnosti. Ak sa narodí dieťa o 3 mesiace skôr, býva hospitalizované v nemocnici okolo 3 mesiacov“, uvádza k téme Doc. MUDr. Darina Chovancová.

Má predčasne narodené dieťatko šancu?

Za predčasne narodené sú považované deti, ktoré sa narodili pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Pôrodná hmotnosť týchto detí býva väčšinou menej ako 2500 gramov.

Dnes prežívajú  aj novorodenci narodení po 24. týždni tehotenstva, u ktorých je pôrodná hmotnosť len 500 – 750 gramov. Tí najmenší potrebujú na prežitie mimo materského lona špeciálne prostredie a špecifickú starostlivosť na novorodeneckých jednotkách intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ich nedozreté orgány totiž nezvládajú samostatné dýchanie, udržiavanie telesnej teploty a trávenie.

Ako sa starať o predčasne narodené dieťa

Starostlivosť o dieťa je náročná práca. Dvojnásobne to platí o predčasne narodených deťoch, ktoré vyžadujú veľmi veľa starostlivosti, pozornosti a lásky.

Šance, ktoré má vaše bábätko, závisia od toho, aké dlhé obdobie vnútromaternicového vývoja má za sebou. Čím viac si tento pobyt bábätko skrátilo, tým bude nezrelšie, a pravdepodobnejšie ho čaká náročnejšia cesta.

Nezrelé bábätká môžeme rozdeliť podľa týždňa tehotnosti alebo pôrodnej hmotnosti. Pre priebeh popôrodnej adaptácie je dôležitejší prvý týždeň tehotenstva, ktorý viac vypovedá o zrelosti/nezrelosti jednotlivých orgánov, resp. o tom, ako dlho môže trvať ich dozrievanie, než pôrodná hmotnosť.

Niektoré z najväčších zázrakov sú celkom malé – OZ malíček

Malíček je občianske združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí (v roku 2011). Predčasné narodenie je pre rodinu i dieťa obrovská záťaž, a aj tá najlepšia zdravotná starostlivosť, nedokáže zmierniť všetky jej dopady na psychiku a vzťahy.

„Malíčkari“ participujú na rôznych projektoch. Snažia sa o zviditeľnenie starostlivosti o „predčasniatka“ na Slovensku, a o komplexnú starostlivosť pre členov rodiny. Založili kontaktné komunitné centrum, s podpornou rodičovskou skupinou, v rámci ktorej praktizujú Bobath terapiu.

Oslovila som Mgr. Ľubicu Kaiserovú z OZ malíček, staničnú sestru na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v Univerzitnej nemocnici Bratislava:

„Posunuli sme sa v tom, že pred rokmi skoro každé predčasne narodené dieťa absolvovalo antibiotickú terapiu. Teraz sme trpezlivejší, dávame dieťaťu šancu. Nedávame antibiotiká pre istotu, ale cielene – až keď vidíme, že sa mu nedarí, a potvrdia nám to aj laboratórne výsledky. Liečime naozaj len infekciu, a iba po určitú dobu, aby sme dieťa neohrozili, aby uňho (neskôr) antibiotiká zaberali. Uprednostňujeme prikladanie bábätka na kožu rodičom, čím sa „osídľuje“ ich prirodzenými baktériami. Protilátky im vie podať matka aj v materskom mlieku, potom sa o ne vieme postarať aj bez antibiotík. Ideme cestou prevencie – predtým to bolo u nás (na oddelení) veľmi sterilné. Odbúrali sme to, a bábätká sú odolnejšie“.

Podľa jej slov, inkubátory (niektoré majú aj 30 rokov, a je ich stále málo) vedia predčasniatkam nasimulovať teplo maternice, v ktorej rástli. Sú to také „kvetinky zo skleníka“, ktorým všetci v nemocnici pomáhajú, aby sa im lepšie darilo.

Maminy aj oteckov sestričky na oddelení zaúčajú, ako sa o ne postarať, veľa sa dá aj odpozorovať. Je dobré, ak sa rodičia vystriedajú, keď sú vyčerpaní. A keď sa doma niečo skomplikuje, sú tu pre nich, stačí zavolať.

Bobath terapia – jedna z ciest pre predčasniatka

Koncepcia manželov Bobathovcov (emigrantov z Čiech do Anglicka) vychádza z dôkladného pozorovania a analýzy schopností dieťaťa. Terapeut spoznáva, ako a čo dieťa zvládne bez pomoci, čo zvláda len s pomocou, a čo nezvláda vôbec. Ak má dieťa isté obmedzenia, alebo je neschopné bežného výkonu, na rad prichádza rehabilitačná intervencia.

Prirodzené napätie, súvisiace so vzpriameným postavením, má byť také vysoké, aby dieťa prekonalo silu gravitácie, ktorá na nás neustále pôsobí. Zároveň ale musí byť také nízke, že mu umožňuje plynulý, selektívny a rôznorodý pohyb.

Ak má dieťa normálne svalové napätie, na základe príjemných senzomotorických skúseností je stále aktívnejšie, učí sa, spoznáva seba, i prostredie. Po opakovaní istých pohybov dosahuje zručnosti a úspech. Zdokonaľuje svoje pohyby, a rôzne ich obmieňa.

Keď s dieťaťom niekto pohybuje, reaguje na to spontánnymi, a často náhodnými pohybmi. Postupne si tak zafixuje normálne pohybové vzory. Základom je, ponúknuť dieťaťu skúsenosti s pohybom, učiť ho motorike. Bobath koncept môže vykonávať len fyzioterapeut, ktorý má certifikát NDT Bobath.

Ilustračné fotografie

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár