Pracovný stres sám o sebe nespôsobuje rakovinu

Neexistuje žiadna súvislosť medzi pracovným stresom a niekoľkými typmi rakoviny! Vyplýva to z meta­‑analýzy medzinárodného tímu vedcov, vedeného Katriinou Heikkilä, PhD., z fínskeho Inštitútu ochrany zdravia pri práci v Helsinkách. Podľa nej je nepravdepodobné, že pracovný stres je rizikovým faktorom pre rakovinu hrubého čreva, pľúc, prsníka a prostaty, a nepotvrdila sa ani súvislosť s celkovým rizikom rakoviny. Približne 90 % prípadov rakoviny je spájaných so životným prostredím a životným štýlom, ale dôkazy o spojení s ďalšími faktormi, vrátane psychosociálnych, sú nedostatočné.

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré si Dr. Heikkilä myslí, že pracovný stres je neodôvodnene spájaný so vznikom rakoviny. „Nie je známe, ako dlho musí byť človek vystavený stresu, aby to bolo zdraviu škodlivé,“ hovorí. „V našej štúdii boli niektorí z účastníkov vystavení stresu dlhšie ako ostatní. Stres súvisiaci s prácou sám o sebe nie je dostačujúci, aby prispel k rozvoju rakoviny – je potrebná kombinácia viacerých stresových faktorov. Áno, práca býva zdrojom stresu pre mnoho ľudí, ale je aj prínosom pre ich psychiku.“

Dr. Heikkilä a jej kolegovia vykonali meta­‑analýzu údajov z 12 nezávislých európskych štúdií v Holandsku, Dánsku, vo Fínsku, Švédsku a Veľkej Británii v rokoch 1985 – 2008. Súhrnne sa do nich zapojilo viac ako 116 000 osôb.

Zdroje: www.medicalnewstoday.com, www.medscape.com, www.cytopathos.sk

Pridaj komentár