Pandemické ošetrovné: Kedy máte nárok na OČR pre koronavírus?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

V posledných týždňoch, alebo presnejšie – odvtedy, ako sa na Slovensku objavil prvý prípad koronavírusu, naše deti nechodia do škôlok a škôl. My dospelí s nimi zostávame doma, resp. hľadáme iné možnosti, aby o ne bolo postarané.

Aj preto si mnohí kladú rôzne otázky ohľadom ošetrovného. Nie sú to však len rodičia nedospelých detí, veď štát vypláca ošetrovné aj pre tých, ktorí sa starajú o dospelú osobu.

Čo je pandemické ošetrovné?

Kto má na pandemické ošetrovné nárok?

Ako oň požiadať?

Aká je jeho výška?

Čo je pandemické ošetrovné?

Je to taká dávka, ktorá bola priznaná počas pandémie koronavírusu, alebo bola priznaná ešte pred týmto obdobím, pričom kontinuálne prešla do krízového obdobia.

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby, ktoré sa od 12. marca 2020 (až do skončenia krízového obdobia) starajú o dieťa, alebo o určenú dospelú osobu (či osoby).

Nárok na pandemické ošetrovné majú:

 • rodičia,
 • náhradní rodičia,
 • osvojitelia,
 • vybrané dospelé osoby.

Ako sa dostanete k žiadosti?

Na stránke www.socialnapoistovna.sk si stiahnite žiadosť o ošetrovné pre koronavírus. Vyplnenú žiadosť, spolu s čestným prehlásením, odošlite elektronicky, alebo poštou na adresu Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

Samozrejme, informujte svojho zamestnávateľa o tom, že si uplatňujete prekážku v práci. Váš zamestnávateľ je povinný, akceptovať to.

Pandemické ošetrovné je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu, cca 70 % z čistej mzdy (pre zamestnanca s priemernou mzdou).

pandemické-ošetrovné-očr-koronavírus-žiadosť
Zdroj foto: AdobeStock.com

Za aké deti/dospelé osoby môžem dostávať ošetrovné? Kedy potrebujem/nepotrebujem potvrdenie od lekára?

 1. Za zdravé dieťa do 11 rokov (10 rokov + 364 dní), ak bolo uzavreté jeho predškolské/školské zariadenie – potvrdenie od lekára NEPOTREBUJETE.
 2. Za dieťa od dovŕšenia 11. roku po dovŕšenie 16. roku života, ak je nespôsobilé mentálne alebo fyzicky, pričom bolo uzavreté jeho školské zariadenie – potvrdenie od lekára POTREBUJETE.
 3. Za dieťa do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak bolo jeho školské zariadenie uzavreté, alebo sa oň dovtedy staral opatrovateľ/iná osoba, ktorá sa teraz starať nemôže – potvrdenie od lekára NEPOTREBUJETE.
 4. Za dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce, bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa 3 roky – potvrdenie od lekára NEPOTREBUJETE.
 5. Za dieťa v predškolskom veku, bez ohľadu na to, či bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia – potvrdenie od lekára NEPOTREBUJETE.
 6. Za osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/izolácii, alebo ochorela – potvrdenie od lekára POTREBUJETE.
 7. Za osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič, súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky), ak bolo uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa tejto osobe poskytuje sociálna služba (ambulantne alebo pobytovou formou) – potvrdenie od lekára NEPOTREBUJETE.

Najčastejšie otázky v čase koronavírusu

Starám sa o 3 deti, školské zariadenie je zatvorené. Mám nárok na 3 pandemické ošetrovné?

NIE. Za to isté obdobie ošetrovania viacerých osôb, patrí iba jedno pandemické ošetrovné.

Môžeme sa s manželom pri pandemickom ošetrovnom prestriedať?

ÁNO, ale každý poistenec si musí podať samostatnú žiadosť. Ak sa napríklad o dieťa budú striedavo starať rodičia, musia si obaja podať žiadosť o ošetrovné a na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie (k žiadosti). Vo vyhlásení uvedú, počas ktorých dní sa o dieťa starala matka, a počas ktorých dní otec. V tomto prípade sa výška ošetrovného u rodičov môže líšiť, čo sa odvíja aj od ich mzdy.

Musím zasielať čestné vyhlásenie, ak som zostala doma s 13-ročným dieťaťom, a žiadosť o ošetrovné mi vystavila lekárka?

Áno, musíte zaslať čestné vyhlásenie.

očr-korornavirus
Zdroj foto: AdobeStock.com

S manželom sme pracovali v reštauračnom zariadení, ktoré je pre koronavírus zatvorené. Máme dve deti – 6-ročné a 9-ročné. Školské zariadenie, ktoré navštevovali, je tiež zatvorené. Ja som si uplatnila nárok na pandemické ošetrovné na 6-ročné dieťa, môže to isté urobiť manžel pri druhom (9-ročnom) dieťati?

Áno, zákon to umožňuje. Manžel si musí vypísať vlastnú žiadosť (+ čestné vyhlásenie) a zaslať ju do Sociálnej poisťovni, vždy ku koncu mesiaca.

Môžem sa starať, striedavo s mamou, o mentálne postihnutú sestru, ktorá navštevuje zariadenie sociálnych služieb, no momentálne je zatvorené?

Áno, ak je zariadenie zatvorené pre koronavírus, môžu sa o vašu sestru striedavo starať viacerí príbuzní, aj súrodenci.

V žiadosti o ošetrovné môjho dieťaťa som uviedla iné dátumy, ako v čestnom vyhlásení. Predlžuje sa mi automaticky aj obdobie nároku na túto dávku?

Áno, aj keď ste uviedli, že ste sa o dieťa starali do nejakého dňa, ale z čestného vyhlásenia vyplynie, že ste mu poskytovali osobnú a celodennú starostlivosť v iných dňoch, dávka vám bude (pri splnení ostatných podmienok) vyplatená za všetky dni, ktoré ste uviedli v čestnom vyhlásení. Podmienkou je, aby na tieto dni bola príslušným orgánom vyhlásená mimoriadna situácia, resp. aby boli uzavreté školské a predškolské zariadenia.

Mám 12-ročné dieťa, ktoré je zdravé, ale bojím sa ho nechať samé doma – nevie si ohriať jedlo, nie je príliš samostatné. Môžem požiadať o ošetrovné z dôvodu, že sú uzavreté školy?

Áno, ak pediater, ktorý dieťa pozná, potvrdí, že potrebuje osobnú celodennú starostlivosť. Lekára treba osloviť telefonicky alebo e-mailom. Vtedy žiadosť o dávku posiela (Sociálnej poisťovni) samotný lekár.

Pridaj komentár