OTS: Afatinib prináša bezprecedentnú účinnosť u pacientov s karcinómom pľúc

Bratislava 15. júna (TASR-OTS) – Výsledky štúdie LUX-Lung 3 fázy III preukázali, že pacienti s karcinómom pľúc, ktorí užívali v prvej línii liečby nový ireverzibilný blokátor rodiny ErbB liek afatinib*,  žili takmer jeden rok, kým ich nádor začal znovu rásť (prežívanie bez progresie (PFS 11,1 mesiaca). Na porovnanie, pacienti, ktorí užívali štandardnú chemoterapiu (pemetrexed / cisplatina), prežívali bez progresie ochorenia o niečo viac ako pol roka (PFS 6,9 mesiaca). Čo je dôležité, pacienti s najbežnejšími mutáciami EGFR (del19 a L858R, čo predstavuje 90% všetkých EGFR mutácií), ktorí užívali afatinib*, žili viac ako jeden rok bez progresie ochorenia (PFS 13,6 mesiaca). Na rozdiel od nich pacienti v porovnávanej skupine žili bez progresie ochorenia 6,9 mesiaca. 
Registračná štúdia LUX-Lung 3 spoločnosti Boehringer Ingelheim skúmajúca afatinib je doteraz najväčšia a najrozsiahlejšia štúdia u pacientov s pozitívnou mutáciou receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) karcinómu pľúc v pokročilom štádiu. Primárnym cieľom štúdie bolo zistiť prežívanie pacientov bez progresie ochorenia (PFS).
„Štúdia LUX-Lung 3 nielenže dosiahla svoj primárny cieľ, ale zároveň preukázala, že afatinib* hlavne u pacientov s najbežnejšími mutáciami EGFR takmer zdvojnásobil čas prežívania bez progresie ochorenia v porovnaní s chemoterapiou,“  vyjadril sa prof. James Chih-Hsin Yang, riaditeľ Centra výskumu rakoviny, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan a hlavný skúšajúci štúdie LUX-Lung 3. “Na základe tejto preukázanej účinnosti v najrozsiahlejšej registračnej štúdii a v spojitosti s jeho novým mechanizmom účinku sa môže afatinib* stať jednou z najúčinnejších liečebných možností pre týchto pacientov.” 
Mnoho pacientov užívajúcich afatinib* zaznamenalo ústup príznakov, ako sú dýchavica, kašeľ a bolesť na hrudníku. Afatinib* zároveň oddialil nástup týchto príznakov. Štandardný dotazník o karcinóme pľúc na hodnotenie kvality života onkologických pacientov preukázal, že liečba afatinibom* prináša významne zlepšenie kvality života (napr. v práci a počas domácich prác). Najčastejším nežiaducim účinkom v spojitosti s liečbou afatinibom* bola hnačka a kožné problémy. Tak ako sa predpokladalo pri inhibícii EGFR, tieto nežiaduce účinky boli v súlade s predchádzajúcimi štúdiami a boli predvídateľné, zvládnuteľné a reverzibilné. Zriedkavo viedli k prerušeniu liečby.
Afatinib* je odlišný od aktuálne dostupnej cielenej liečby, pretože ireverzibilne blokuje rodinu receptorov ErbB, čo znamená, že afatinib* blokuje EGFR (ErbB1), ako aj ďalšie receptory rodiny ErbB, pričom všetky môžu byť súčasťou procesu, ktorý napomáha rastu, metabolizmu a migrácii nádorových buniek. Skúmanie klinického významu nového mechanizmu účinku afatinibu* postavilo základy programu štúdií LUX-Lung.
Kompletné údaje zo štúdie boli zverejnené 4. júna 2012 na 48. Výročnom stretnutí Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO) v Chicagu.
Pre viac informácií navštívte, prosím: www.boehringer-ingelheim.com a www.thewhiteroom.info

Pridaj komentár