O pitnej vode: Kým doma otočíme vodovodným kohútikom

Stále viac vzrastá záujem ľudí o liečivá v odpadových a pitných vodách, a tiež o nezávadnosť vody, ktorá sa k nám dostáva cez úpravne vôd. Chcú vedieť, aký vplyv má úžitková a pitná voda na ľudské zdravie.

Nielen o tom, sa rozprávam s chemickým inžinierom Lukášom Hrdličkom z Bratislavy (narodeným v znamení Rýb), ktorý je vo vode naozaj ako doma. Dočítate sa, okrem iného, akú vodu dnes pijeme, v čom ju zohrievať, a prečo nie je zástancom filtrov na vodu.

Voda je v tele nenahraditeľná… Čo všetko ovplyvňuje, spôsobuje?

Voda je skutočne zázračnou a nenahraditeľnou látkou. Nebol by bez nej možný život, ako ho poznáme. Pri narodení máme v sebe približne 75 % vody, a jej obsah sa vekom znižuje až na 50 %.

O biologickej funkcii vody sú napísané celé knihy. V skratke ale funguje ako univerzálne rozpúšťadlo, zabezpečuje transport látok v bunkách, a aj mimo nich. Napomáha k udržaniu telesnej teploty, lubrikuje (premasťuje) kĺby, posilňuje prirodzený proces regenerácie tela, a je veľmi dôležitá pri vylučovaní látok z organizmu.

Vode sa pripisujú aj liečivé účinky, v závislosti od jej stavu. Dnes je už známe, že nie je voda ako voda, a jej štruktúra môže rôzne ovplyvniť organizmus. Koho by niečo podobné zaujímalo, dávam do pozornosti knihy Dr. Fereydoon Batmanghelidja.

Pitná voda verejná, v domoch, plus studne. Ako to u nás funguje?

Na Slovensku sme mali k roku 2013 napojených približne 86 % obyvateľstva na verejné vodovody. Ostatných 14 % je zásobovaných z vlastných zdrojov, ktoré väčšinou predstavujú studne.

Individuálne zdroje prevažne nevyhovujú limitom pre pitnú vody, ktoré musia dodržiavať vodárenské spoločnosti, a preto je ich napojenie na verejnú vodovodnú sieť nemožné. U nás sú na odber pre pitnú vodu používané najmä podzemné vody, ktoré tvoria až 82 % celkovej vody vo vodovodnej sieti. Zvyšok vody sa získava z povrchových zdrojov – teda vodných nádrží, jazier, a zriedkavo z riek.

Najväčšou zásobárňou vody je Žitný ostrov, ktorý má výdatnosť zdroja cez 20 000 litrov za sekundu. Bratislavský, trenčiansky a nitriansky kraj, sú zásobované len z podzemnej vody, a ostatné kraje majú kombinované zásobovanie.

Kvalita a monitorovanie vody. Kto na Slovensku analyzuje vodu?

Ukazovatele kvality vody sú definované v nariadení vlády číslo 354/2006 Z.z., a musia byť dodržiavané všetkými distribútormi vody. Vodárenské spoločnosti, ktoré majú na starosti zdroje pitných vôd, čerpacie stanice, vodojemy a distribučnú sieť, robia pravidelné odbery, a laboratórnymi analýzami denne zisťujú kvalitu nám distribuovanej vody.

Medzi základný rozbor vody patrí stanovenie 29 ukazovateľov kvality. Úplný rozbor vody predstavuje stanovenie až 82 ukazovateľov kvality vody. Patrí sem stanovenie katiónov a aniónov obsiahnutých vo vode, špecifických ukazovateľov, akými sú ťažké kovy, rôzne druhy organických látok, ako sú pesticídy, mikrobiologický a biologický rozbor.

Pokiaľ sa dostávajú do vody stopy liekov, aký to má na nás vplyv?

V letných mesiacoch prevládajú v povrchových vodách antihistaminiká (liečivá proti alergii), celoročne sa vo vodách nachádzajú antipyretiká (liečivá proti horúčke) a analgetiká (liečivá proti bolesti), a veľkým problémom sú látky s estrogénnym účinkom. Vplyv na ľudský organizmus, prípadne živočíchy a mikroorganizmy, ktoré žijú v takto kontaminovaných vodách, nie je doposiaľ úplne známy. Vieme ale povedať, že liečivá (v stopových koncentráciách) prechádzajú potravinovým reťazcom späť do ľudského organizmu, a vplyvom bioakumulácie (v prípade chronickej expozície), sa môžu naakumulovať až do toxických úrovní.

Lukáš Hrdlička

Na Slovensku máme v súčasnosti približne 62 % obyvateľstva, ktoré je napojené na verejnú kanalizáciu, a isté percento využíva vlastné žumpy. V oblastiach, ako je Bratislava, kde využívame podzemné vody ako zdroj pitnej vody, dochádza pri vsakovaní povrchovej vody k niekoľkonásobnej filtrácii a sorpcii (vstrebávaniu, vsakovaniu). Z tohto dôvodu sú koncentrácie rezíduí (pozostatkov) liečiv v pitných vodách zanedbateľne malé, prípadne žiadne. V oblastiach, kde sa však voda pre pitné účely odoberá z povrchových zdrojov vôd, do ktorých sa dostávajú liečivá, ktoré prejdú biologickým stupňom čistiarne odpadových vôd, je situácia horšia.

Zdraviu škodlivé látky, sledované vo vode. S ktorými sa stretávate?

V úplnom rozbore kvality vody, sa stanovujú organické a anorganické látky, ktoré môžu mať významný vplyv na ľudské zdravie. Ide o chlórované alifatické, cyklické a aromatické uhľovodíky, polyaromatické uhľovodíky, substituované aromáty a brómované uhľovodíky. Každá z týchto látok má určený limit, v spomínanom nariadení vlády. Jeho prekročením sa voda stáva nepoužiteľnou pre pitné účely. Niektoré z uvedených látok sa vo vode vyskytujú, no sú hlboko pod uvedenými limitmi, prípadne pod limitmi detekcie analytických prístrojov.

Dôležité je, spomenúť tu výskyt rôznych anorganických prvkov, ako arzén, chróm, nikel, olovo alebo ortuť, ktoré sa môžu vo vode vyskytovať najmä na priemyslom zaťaženom území. Rovnako platí, že ich koncentrácie sú ďaleko pod stanovenými limitmi.

Boom s filtráciou vody. Postačí, ak necháme vodu v nádobe odstáť?

Na Slovensku máme prísne normy na kvalitu pitnej vody, ktoré zabezpečujú pravidelné kontroly a rozbory kvality pitných vôd. Takáto voda je zbavená všetkých nepriaznivých elementov, a nemusí už byť nijako upravovaná. Vodárenské spoločnosti garantujú kvalitu pitnej vody až po váš vodovodný kohútik. To, čo s vodou robíte „za ním“, už nie je na ich zodpovednosti.

Ak namontujete za vodovodný kohútik dodatočné zariadenie na úpravu vody, v drvivej väčšine môžete kvalitu tejto vody iba zhoršiť. Pri filtračných zariadeniach, ktoré najčastejšie využívajú aktívne uhlie, prípadne iné sorbenty, dochádza už po niekoľkých dňoch až týždňoch k vytvoreniu biologického filmu, ktorý rapídne znižuje kvalitu vody.

Využívanie rôznych prístrojov, ktoré fungujú na báze osmózy, tiež nie je dobrý nápad, keďže týmto procesom významne narušíme pomer vápnika a horčíka, a iných, pre ľudské telo potrebných prvkov. Pitie deionizovanej alebo destilovanej (tzv. hladnej) vody zásadne vylúčte (iba ak je odporúčaná lekárom ako liečba). Zabránite tým vylučovaniu esenciálnych prvkov z vášho organizmu.

Odstátie vody je vhodné vtedy, ak je voda po napustení do pohára mierne zakalená. Týmto postátím môžeme pomôcť k vylúčeniu plynných látok z vody. Príliš dlhé státie by mohlo mať za následok mikrobiálne oživenie tejto vody. Pri odstátí vody pohár prikryjeme, napríklad malým čajovým tanierikom.

Je zdravšie, vodu ohrievať na sporáku, alebo v rýchlovarnej kanvici?

Najlepšie je, ohrievať vodu v sklenených nádobách z varného borosilikátového skla. Toto sklo je chemicky a tepelne veľmi odolné. Vhodné je, používať aj ostatné sklenené, nerezové, porcelánové alebo smaltované varné nádoby.

Menej vhodné sú nádoby z plastických materiálov, aké najčastejšie nájdeme na rýchlovarných kanviciach. Treba si uvedomiť, že ohrev na sporáku v hrnci (sklenej nádobe) trvá takmer rovnako dlho, ako ohrev v rýchlovarnej kanvici. Dnes sa dajú na trhu zohnať aj rýchlovarné kanvice zo skla. Sám jednu takú mám.

Pri materiáloch, ako sklo, smalt, porcelán alebo nehrdzavejúca oceľ, nedochádza k uvoľňovaniu žiadneho, alebo nepatrného množstva, poväčšine neškodných látok do vody. Je pravda, že expozícia týmito látkami je opäť veľmi malá. Niektoré chemikálie, najčastejšie vylúhovateľné z plastických materiálov, považujeme z hľadiska toxicity za bezprahové (teda každá, aj veľmi nízka koncentrácia, vykazuje toxický účinok). Z tohto dôvodu, je lepšie sa obdobným materiálom pri tepelnom namáhaní vyhnúť. Jednoznačne odporúčam využívať na ohrev vody – na akékoľvek účely, aj pre kávovary – „neplastové“ nádoby.

Fotografie: online archív Ing. Lukáša Hrdličku

Pridaj komentár