Mnohopočetný myelóm: Diagnostika a súčasné trendy v liečbe

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Mnohopočetný myelóm (MM) predstavuje približne 15 % hematologických (krvných) onkologických ochorení. Hoci sa zatiaľ nedá vyliečiť, v posledných dvoch desaťročiach sa prognóza pacientov výrazne zlepšila.

Prispieva k tomu vysokodávková chemoterapia s autológnou transplantáciou kmeňových buniek. Nové účinné látky a spôsoby liečby sa zameriavajú predovšetkým na účinnosť a znášanlivosť, konečným cieľom je však obnovenie a zachovanie kvality života.

Aj o tom, aká je situácia pacientov s mnohopočetným myelómom, sme sa porozprávali s MUDr. Emíliou Flochovou z Hematologickej a transfúziologickej ambulancie Univerzitnej nemocnice Martin.

Pani doktorka, je mnohopočetný myelóm stále diagnózou, o ktorej sa v porovnaní s inými druhmi rakoviny príliš nevie? Ak áno, čím si to vysvetľujete?

Mnohopočetný myelóm je zriedkavé ochorenie, ktoré predstavuje približne 1 % všetkých zhubných ochorení, a práve preto aj informácií o ňom je menej. V súčasnosti sa však na Slovensku, hlavne vďaka aktivite Slovenskej myelómovej spoločnosti (SMyS), ktorá združuje zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov a ich príbuzných, povedomie verejnosti zlepšuje. SMyS organizuje akcie pre verejnosť, ale aj pre odborníkov z radov všeobecných lekárov, ortopédov, neurológov, aby upozornila na prvé príznaky a zabezpečenie včasného záchytu choroby, ktorý je prevenciou trvalých komplikácií.

Ktoré sú tie varovné príznaky, že sa v našom tele niečo deje? Aké sú rizikové faktory a symptómy pri mnohopočetnom myelóme?

Prvé príznaky sú často veľmi nenápadné, choroba môže mať veľmi pestré a rôznorodé klinické prejavy. Najčastejšie sa začínajú bolesti kostí, hlavne chrbtice, únava, opakované infekcie alebo obličkové ochorenie. Zvyčajne tieto ťažkosti privedú pacienta k ortopédovi, neurológovi alebo k obvodnému lekárovi. Pri dlhšie trvajúcich ťažkostiach sú nevyhnutné základné laboratórne vyšetrenia z krvi, kde zistíme zvýšenú sedimentáciu červených krviniek, chudokrvnosť (anémiu), zvýšenú hladinu bielkovín, poruchy v zložení bielkovín, prítomnosť patologickej bielkoviny; môže byť zvýšená hladina vápnika, poškodené sú obličkové funkcie a podobne.

Pri dlhšie trvajúcich bolestiach chrbta je dôležité myslieť aj na mnohopočetný myelóm a vykonať aspoň základné röntgenové vyšetrenie, prípadne v nejasných prípadoch aj počítačovú tomografiu alebo magnetickú rezonanciu, čo pomôže odhaliť kostné zmenyložiská odvápnenia, alebo aj patologickú zlomeninu (bez vyvolávajúceho podnetu), typické príznaky choroby.

mnohopočetný myelóm príznaky
Zdroj foto: Shutterstock.com

Keď sa rozprávate vo svojej ambulancii s novodiagnostikovaným pacientom, ktoré sú tie najdôležitejšie veci, ktoré by mal vedieť?

Správa o zhubnom ochorení je pre každého stresujúca a nečakaná. Preto je dôležité, zrozumiteľne vysvetliť pacientovi základné informácie. Zdôrazňujem, že ide o chronickú nádorovú chorobu, a preto zistenie diagnózy nemusí vždy znamenať okamžitú liečbu.

Pacienti v počiatočných štádiách ochorenia, bez prítomnosti poškodenia orgánov, sú len dôsledne sledovaní, aby sme zachytili prípadnú progresiu ochorenia a potrebu liečby. U pacientov s pokročilejším ochorením, s prejavmi poškodenia niektorých orgánov (viaceré kostné ložiskové odvápnenia, zvýšená hladina vápnika v krvi, obličkové poškodenie a chudokrvnosť), je nutné začať liečbu. Treba zdôrazniť, že v súčasnosti ide o liečiteľné, dobre kontrolovateľné ochorenie.

Ako vyzerá typická liečba pacientov s mnohopočetným myelómom? Líši sa podľa toho, v akom štádiu je choroba?

Liečba závisí od štádia a príznakov ochorenia – bezpríznakový (asymptomatický) mnohopočetný myelóm neliečime chemoterapiou, len dôsledne sledujeme, a prípadne podávame podpornú osteoprotektívnu liečbu (zabránenie alebo spomalenie kostných prejavov). V prípade príznakového ochorenia, tzv. symptomatického, je nutné začať s chemoterapiou. Tú volíme podľa veku pacienta, a hlavne podľa jeho celkového stavu a pridružených ochorení.

U mladších chorých, čo v prípade mnohopočetného myelómu znamená pacient od 65 do 70 rokov, podávame intenzívnejšiu kombinovanú chemoterapiu s použitím nových účinných liekov, s následnou autológnou transplantáciou krvotvorných buniek. U starších pacientov (nad 70 rokov), alebo u mladších chorých so závažnými pridruženými ochoreniami, podávame menej intenzívnu kombinovanú chemoterapiu, taktiež s použitím nových účinných liekov. Liečba je dlhodobá. Úvodná – indukčná liečba pozostáva z niekoľkých cyklov kombinovanej chemoterapie, a podľa liečebného efektu volíme ďalší postup. Súčasným trendom je dlhodobá účinná, málo toxická chemoterapia, ktorá dlhodobo udrží ochorenie pod kontrolou.

Čo považujete za najväčšie riziko, ktoré môže skomplikovať liečbu?

Súčasná moderná liečba je síce menej toxická ako konvenčná chemoterapia, napriek tomu má nežiaduce účinky. K tým najčastejším patrí útlm krvotvorby – s poklesom bielych krviniek (leukocytov), krvných doštičiek (trombocytov), zvýšené riziko infekcie (nielen bakteriálnej, ale aj vírusovejplesňovej), poškodenie koncových nervových zakončení polyneuropatia (prejavuje sa pocitom mravenčenia, tŕpnutia, pálenia, bolesťami končekov prstov na rukách aj nohách, s postupným rozširovaním na celé končatiny, až poruchami hybnosti). Všetky tieto komplikácie môžu spôsobiť odkladanie liečby, znižovanie dávky lieku, čo môže znížiť celkový liečebný výsledok.

mnohopočetný myelóm prognóza
(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Ktoré vedľajšie účinky sa vo väčšej či menšej miere objavujú? A ako ich zvládnuť? Čo by ste pacientom zo svojej skúsenosti poradili, aj s ohľadom na ich osobný život?

Zistenie nádorového ochorenia zasiahne do života nielen samotného pacienta, ale aj jeho blízkych príbuzných a okolia. Choroba samotná, aj jej liečba, prináša množstvo nových situácií a komplikácií. Často vedie k dlhodobým bolestiam kostí, hlavne chrbtice, obmedzeniu hybnosti, častým infekčným komplikáciám, celkovej slabosti, niekedy k ťažkému poškodeniu obličiek (čo vyústi do potreby hemodialýzy), poškodeniu nervových zakončení, s bolesťami končatín. Dôležitá je podpora a chápavý prístup príbuzných. Viacerým pacientom pomáhajú rady a skúsenosti ostatných pacientov s rovnakým ochorením v rámci občianskych združení.

Črtajú sa v liečbe mnohopočetného melanómu nejaké nové cesty? Ktorým smerom sa bude liečebný proces, respektíve výskum, uberať?

Za posledných 10 – 15 rokov sme svedkami významného pokroku v liečbe mnohopočetného myelómu. Pribúda veľa nových liekov, zasahujúcich do ovplyvnenia vnútrobunkových mechanizmov nádorových buniek, ale aj mikroprostredia kostnej drene, či podpory vlastných imunitných mechanizmov. K dispozícii je cielená liečba, zameraná na charakteristické znaky nádorových buniek. Stále prebiehajú výskumy na úrovni molekulovej biológie, vo vývoji a v klinických štúdiách je množstvo nových liekov so sľubným terapeutickým potenciálom. Skúšajú sa nové kombinácie účinných liekov, aby sme vedeli zasiahnuť viacero mechanizmov súčasne, no zároveň znížili toxicitu liečby. Všetky tieto informácie dávajú reálnu šancu nielen na dobrú liečiteľnosť, ale aj na vyliečenie mnohopočetného myelómu.

Ako sa prejavuje mnohopočetný myelóm?

  • Zdravé plazmatické bunky sa nachádzajú v kostnej dreni – mäkkom tkanive vnútri kostí. Sú dôležitou súčasťou imunitného systému, pretože vytvárajú protilátky, ktoré pomáhajú telu v boji s infekciami.
  • Keď sa plazmatické bunky stanú rakovinovými a začnú nekontrolovateľne rásť, nedokážu bojovať proti infekciám. Bránia tvorbe zdravých krvných buniekčervených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek.
  • Nedostatok červených krviniek (anémia) sa prejavuje bledosťou, slabosťou, únavou, zvýšenou krvácavosťou a modrinami. Nedostatok zdravých bielych krviniek (leukopénia) znižuje obranyschopnosť organizmu.
  • Myelóm nezriedka zasiahne aj bunky, ktoré sa starajú o pevnosť kostí. Zvýšená lámavosť kostí vedie k zvýšeniu hodnôt kalcia v krvi.

(Zdroj: www.hematologickypacient.sk)

Tento článok vyšiel v tohtoročnom ONKO magazíne číslo 2. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho stiahnuť po kliknutí na obrázok.

baner-dlhy-Onko

Pridaj komentár