Mierna zmena vo výzore pomôže, až lieči dušu

Kto by nechcel čas? Vrýva sa do nás každým rokom hlbšie a hlbšie. Siahame, predovšetkým naše krajšie a nežnejšie polovičky, po rôznych pomocníkoch, krémoch, líčidlách. Ale čo ponúka súčasná estetická, korektívna medicína? Dokáže spomaliť neúprosný čas? V nasledujúcom rozhovore sme sa rozprávali o možnostiach a limitoch korektívnej medicíny – korekcii vrások – s MUDr. Rastislavom Vrabcom, zástupcom pre korektívnu medicínu v Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave.

Pán doktor, čo motivuje/podnecuje ľudí, podrobiť sa estetickým korekciám?

„Uviedol by som dva možné prístupy. Prvý je, že vnímanie seba samého vychádza zvnútra. Stačí teda zmeniť myslenie – a človek prijme zmeny sprevádzajúce ponímaní nie sú estetické korekcie potrebné. Druhý prístup spočíva v úprave každého náznaku, ktorý sa odchyľuje od estetického ideálu. Dôsledné uplatnenie takéhoto prístupu v sebavnímaní by viedlo k neustálemu sledu zákrokov. Prax je niekde medzi týmito dvoma krajnosťami. Život je neustála interakcia jedinca s okolím. V myslení existuje nejaká predstava, ako si ten-ktorý klient želá vyzerať, čo mu na sebe vadí. Niekedy však aj drobná zmena vo výzore môže viesť k zásadnej zmene vnímania seba samého, a následne iné problémy vo výzore prestanú byť vnímané ako príliš závažné. Dá sa teda povedať, že mierna zmena vo výzore pomôže, až lieči dušu.”

Ako sa cíti človek, keď sa po zákroku pozrie do zrkadla? Kedy je zmena viditeľná?

„Pri niektorých zákrokoch sa omladzujúci efekt dostaví okamžite – napríklad pri aplikácii výplňových implantátov – pri botulotoxíne o 7 až 14 dní. Pri ošetreniach, ktorých úlohou je „nabudiť” novotvorbu kolagénu, sa výsledok dostavuje s 3-6 mesačným odstupom od vykonania úkonu.”

Aký je to pocit, omladzovať ľudí, meniť ich vzhľad?

„Všetci ľudia sú rozdielni, každému sa hodí iný zákrok. Ak sa podarí spojiť očakávania klienta s reálnymi možnosťami, a klient je spokojný, spokojný som aj ja.”

Ktoré požiadavky klienta nie ste ochotný splniť? Čo považujete za neprimeranú požiadavku? Kde je tá hranica, ktorú už neprekročíte?

„Nereálne očakávania klienta sú absolútnou kontraindikáciou na estetické zákroky. Takáto situácia sa rieši úplne jednoznačne. Zložitejšie je, ak klientove požiadavky a očakávaný efekt zvyšujú pozákrokové komplikácie. Vtedy treba trpezlivo vysvetľovať, že menej je niekedy viac, modifi kovať prevedenie zákroku, rozložiť ho na viac opakovaní atď. Ilustroval by som to na príklade aplikácie botulotoxínu do čela. Dobrá dávka je taká, ktorá zamedzí ohýbaniu kože v horizontálnych vráskach (vráskach nad obočím, ktoré sú s ním rovnobežné). U klientov so začínajúcim ochabovaním kože na čele by príliš vysoká dávka viedla k poklesu obočia. Je síce potrebné dopredu odhadnúť množstvo botulotoxínu, no vždy je lepšie aplikovať menej, prípadne ho o 14 dní doplniť, ako vyvolať čo i len náznak poklesu obočia. Ak klient v takomto prípade požadoval úplnú nehybnosť čela, splniť sa to dá, ale s výsledkom nebude spokojný.”

Aká je miera starostlivosti ľudí o svoj zovňajšok na Slovensku?

„Ak by som mal porovnať mieru starostlivosti o svoj vzhľad u nás a vo svete, tak by som povedal, že na Slovensku je to rovnaké ako inde. Niektoré zákroky sa u nás zavedú skôr, niektoré neskôr. Naši lekári navštevujú rovnaké kongresy ako zahraniční, majú k dispozícii rovnakú literatúru. Firmy vyrábajúce prístroje majú záujem predať zariadenia i na našom trhu. V súčasnosti je možné každú novú myšlienku a technológiu implantovať do nášho prostredia pár okamihov po jej vzniku.”

Aké druhy estetických zákrokov rozlišujete?

„Estetické zákroky by som rozdelil na zákroky vykonávané pomocou prístroja a bezprístrojové. Pod prístrojmi myslím lasery, prípadne zdroje inej formy energie, ktorých cieľom má byť redukcia vrások. Pod pojem „zákroky bez prístroja” zahŕňame najmä aplikáciu botulotoxínu, výplňových implantátov a chemický píling.”

Navštevujú Vašu ambulanciu viac ženy, či muži? Ktorá veková skupina prevláda?

„Najčastejším klientom je žena s prejavmi pribúdajúceho veku. Vek sa nedá úplne vymedziť, ale najčastejšie je to od 30 do 50 rokov. Muži sú minoritní, predstavujú asi 5 %.”

Predchádza korektívnemu zákroku príprava klienta alebo konzultácia? Čo určuje výber vhodnej metódy?

„Pri prvej konzultácii sa preberú najproblematickejšie body: zisťuje sa, čo na sebe vníma klient ako najviac rušivé. Keď opíše, čo by chcel upraviť, ponúknu sa mu možnosti riešenia; detailne sa vysvetlia jednotlivé možnosti a zvážia všetky za a proti toho-ktorého postupu. V spolupráci s klientom sa potom vyberie vhodná kombinácia zákrokov. Napr., ak ide o začínajúce sa vrásky v okolí očí, najvhodnejšou alternatívou bude aplikácia botulotoxínu. Ak sú vrásky hlbšie, k botulotoxínu je vhodné pridať kyselinu hyalurónovú, alebo nejaký prístrojový zákrok. Prístrojový zákrok sa zase vyberá v závislosti od viacerých faktorov. Pri hlbších vráskach koža ochabuje, a keď sú prítomné pigmentácie, najvhodnejšou alternatívou je frakčný CO2 resurfaceing. Tento si však vyžaduje niekoľkodňovú rekonvalescenciu, a ak si klient nemôže dovoliť ostať pár dní mimo pracovných a spoločenských povinností, namiesto zákroku na frakčnom lasery treba zvoliť niektorý z iných prístrojov: intenzívne pulzné svetlo, rádiofrekvenciu, pulzný farbivový laser, LED terapiu (spôsoby ošetrenia sa bežne kombinujú). U každého klienta je postup vysoko individualizovaný. Jednotlivé postupy sa v účinkoch prekrývajú a treba využívať ich synergické efekty.”

Je nutné opakovať zákroky v určitých intervaloch? Po akom čase by mali prísť pacienti na kontrolu?

„V zmysle posilnenia – alebo udržania dosiahnutého efektu – sa žiadny zákrok nedá považovať za jednorazový. Starnutie sa nedá zastaviť, iba spomaliť. Ide len o to, ako často zákroky opakovať. Aplikácia botulotoxínu sa opakuje v 3-12 mesačných intervaloch, kyseliny hyalurónovej raz za 6-12 mesiacov. U prístrojových zákrokov sa ošetrenia väčšinou dajú chápať ako kúry, kedy sa zákroky v 1-4 týždňovej perióde opakujú 3-6-krát, a potom sa o 3-6 mesiacov zváži prípadné ďalšie opakovanie na posilnenie efektu. Ak je klient spokojný s výsledkom, a kúra sa neopakuje, efekt vydrží pár rokov. Agresívnejšie zákroky, ako frakčný CO2 resurfaceing, sú jednorazové. Zákrok sa teda spraví raz, a o 3-6 mesiacov sa dostaví konečný efekt. Ak po takomto účinnejšom zákroku zostávajú nejaké nedostatky, ďalší postup spočíva v opakovaní, alebo využití všetkých ostatných postupov – botulotoxín, kyselina hyalurónová atď.”

Ktoré vrásky korigujete najčastejšie?

Aká vráska prekáža najviac? „Asi najčastejšie riešenou vráskou na tvári je tzv. vráska hnevu. Je to zvislá vráska na koreni nosa, kolmá na líniu obočia. Vzniká pri zamračení a dodáva človeku namosúrený výzor. Spájanie tejto vrásky s hnevom je častým dôvodom na korekciu. Klient ju teda ani nemusí pokladať za prejav starnutia.”

Čo musí klient pred zákrokom vedieť? Čo „smie” a „nesmie” po zákroku?

„Klient musí byť vopred dobre informovaný a rozumieť možnostiam jednotlivých zákrokov. A musí mať reálne očakávania. Je nevyhnutné, aby vedel aj o možných negatívnych účinkoch a komplikáciách. Iba tak sa plne zabezpečí dôsledné dodržiavanie pokynov po každom vykonanom zákroku. Pri väčšine prístrojových zákrokov je nevyhnutnou podmienkou zákaz slnka a solária 3-6 týždňov pred a po zákroku. Pri ošetrení rádiofrekvenciou (a niektorých spôsoboch fotorejuvenizácie) však tento zákaz neplatí. Závisí to od typu prístroja a navolených parametrov. Naopak, výber prístroja a parametre sú podriadené žiadaným výsledkom. Ide o redukciu vrások? Treba zachytiť pri ošetrení aj pigmentácie, vypnúť ochabnutú pleť, odstrániť cievky? O aký typ pleti ide? A podobne. Po aplikáciibotulotoxínu do oblasti tváre by sa klient nemal 4 hodiny predkláňať, dva dni by nemal cvičiť a piť alkohol, nemal by ísť do sauny, letieť lietadlom, a na dva týždne treba vynechať kozmetickú masáž.Po aplikácii výplňových implantátov sa neodporúča pár dní po zákroku sauna. Pri zákrokoch vykonávaných ihlou a striekačkou (aplikácia botulotoxínu, výplňových implantátov) sa narušuje kožný povrch. Vzniká drobné poranenie. Keďže najtenšie dostupné používané ihly majú priemer cca 0,3 mm, hojenie je veľmi rýchle. Za pár dní po vpichu už nenájdeme žiadne stopy, ani ak by sme hľadali lupou. Ak sa pri aplikácii zasiahne cievka, a vznikne modrina, táto môže byť viditeľná aj dlhšie. Nestáva sa to však často. Mechanizmus účinku laserových zákrokov takmer vždy spočíva v tepelnom pôsobení na nejakú kožnú štruktúru. V závislosti od dosiahnutej teploty v týchto cieľových oblastiach môžu po zákroku ostať viditeľné stopy. Pri fotorejuvenizácii, ošetrení rádiofrekvenciou, LED terapii v typických prípadoch neostávajú na koži žiadne viditeľné stopy. Pri ošetrení frakčným CO2 laserom zostáva na tvári začervenanie, od pár hodín po pár dní. Tvár sa môže aj šúpať. Intenzita týchto prejavov závisí od zvolených parametrov pri zákroku. Z letmého prehľadu je zrejmé, že každý z týchto zákrokov má svoje špecifi ká a obmedzenia. Po každom zákroku sú každému klientovi ušité na mieru, v závislosti od ošetrenej oblasti tváre, aplikovaných množstiev a intenzity. Niekedy klient zadá presné požiadavky na redukciu pozákrokových obmedzení, a všetky parametre zákroku sa tomu prispôsobujú: znižujú sa dávky, volia sa menej obmedzujúce kombinácie zákrokov. Niekedy si to, samozrejme, vzhľadom na očakávaný efekt, vyžiada aj viac opakovaní zákroku. Pri prevencii, resp. minimalizácii opuchov po niektorých zákrokoch, ako odstraňovanie cievok, frakčný C02 resurfaceing, niektorí pacienti s úspechom užívajú Wobenzym. Uplatňuje sa tu jeho protizápalový a protiopuchový účinok, čím sa redukujú možné pozákrokové prejavy, prípadne sa skracuje aj rekonvalescencia.”

Navštevujú Vás pacienti aj zo zdravotných dôvodov, napr. po úraze, autonehode, s popáleninami?

„Zdravotné dôvody na korekčné zákroky sú časté. Dominujú im korekcie jaziev, najmä po akné. Menej frekventované sú jazvy po úrazoch a operáciách.”

Ako vnímate vývoj estetickej medicíny v poslednom období?

„Za posledné roky prešla estetická medicína búrlivým vývojom, ktorý sa nezastavil. Neustále sa zavádzajú nové postupy. Stúpa efektivita a bezpečnosť zákrokov, intenzívne sa pracuje na nových prístrojoch – aj v oblasti bio a nanotechnológií. Okrem zvýšenia účinnosti to v budúcnosti prinesie i menšiu záťaž pre klienta. Ako príklad by som uviedol aplikáciu botulotoxínu bez ihiel. Bude stačiť iba natrieť krém a chvíľu počkať. Takéto krémy sú v štádiu klinických skúšok.”

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár