Liposukcia – spôsob, ktorý vás zbaví prebytočného tuku

Pôvod slova liposukcia pochádza z gréckeho “lipos” (tuk) a latinského “suctio” (odsávanie, satie). Už pôvody týchto slov naznačujú, že počiatky súčasnej plastickej chirurgie siahajú ďaleko do minulosti. Podľa dostupných zdrojov – až spred 4000 rokov. O lipusukcii sa viac dozviete z nasledujúceho rozhovoru s MUDr. Vlastiborom Minarovjechom, vedúcim oddelenia plastickej a estetickej chirurgie NsP v bratislavskom Ružinove.

 

Pán doktor, čo je liposukcia? Na ktorých častiach tela sa vykonáva?

Liposukcia znamená odstránenie tukových buniek v oblastiach tela, v ktorých je ťažké sa tohto tuku zbaviť inou cestou, napr. diétou a cvičením. Ide najmä o boky, stehná a brucho. Je to metóda, pri ktorej sa pod tlakom odsaje tuk v uvedených oblastiach.

Aké sú dôvody tohto zákroku? Prevládajú zdravotné, alebo estetické dôvody?

Liposukcia je zákrok skôr estetického charakteru, ktorý podlieha módnym trendom a obdobiam roka. Je vhodný najmä u pacientok, ktoré dokážu pre svoju postavu niečo urobiť, schudnúť, dokážu si pohybovou aktivitou formovať postavu, jedným slovom – dokážu byť voči sebe disciplinované. To v dnešnej uponáhľanej dobe nie je jednoduché. Ak takáto pacientka potom nedokáže v niektorej oblasti redukovať tukové vankúšiky, je vhodná a plne indikovaná liposukcia. Pacientka, ktorá priberá na hmotnosti, nie je vhodný kandidát, čo sa veľakrát podceňuje pri indikácii k tomuto zákroku.

Existuje alternatíva voči tomuto zákroku, alebo prichádza liposukcia do úvahy tam, kde končia iné možnosti?

Alternatíva k tomuto zákroku nie je. Ukázalo sa, že veľmi populárne, tzv. neinvazívne metódy na redukciu tuku, neprinášajú želaný benefit pre pacientku. Veľakrát stoja veľa peňazí, a výsledok je minimálny, alebo žiadny. Liposukcii by mala predchádzať aktivita vedúca k redukcii hmotnosti, a to jednak úpravou životosprávy, stravovacích návykov, dietetických opatrení, ale hlavne zavedením pohybovej aktivity, ktorá naštartuje metabolizmus a pomôže spaľovať tuky v organizme. Táto aktivita by mala byť vykonávaná aspoň trikrát do týždňa. Aj dlhšia chôdza rýchlejším krokom, v trvaní aspoň jednu hodinu trikrát za týždeň, môže byť dobrým začiatkom na ceste k lepšej postave. Diéta bez pohybovej aktivity je podstatne menej účinná.

Kto môže podstúpiť liposukciu, a komu v tom naopak bránia objektívne faktory?

Liposukciu môže podstúpiť každý, kto je v dobrej kondícii, má dobrý zdravotný stav, a nemá ochorenia, ktoré tento zákrok kontraindikujú. Väčšinu pacientov tvoria ženy, ale pribúdajú dnes už aj muži.

Zahŕňa liposukcia rôzne metódy odstránenia tuku?

Existujú rôzne metódy na vykonanie liposukcie, a aj rôzne prístroje. Vždy je potrebné opýtať sa chirurga, akým prístrojom a akou metódou sa liposukcia bude robiť. Pri pochybnostiach je vždy dobré nájsť si čas a navštíviť viacerých chirurgov, a nechať si vysvetliť celý priebeh zákroku. Nie je dobré, rozhodovať sa na základe reklamy. Tú väčšinou robia šikovní ľudia z oblasti marketingu, ale operovať vás bude chirurg. Tak, ako aj v iných oblastiach, aj tu môže byť reklama nie vždy korektná. Dnes je moderné, aby bolo niečo „nové a lacné“. „Nové“ to však môže byť aj pre chirurga, ktorý má operovať. A „lacné“ to tiež nemusí byť. Treba sa pýtať aj na ďalšie náklady, ktoré veľakrát nie sú v reklame deklarované, a môžu byť značné.

Koľko zvyčajne trvá tento zákrok? Vykonáva sa v celkovej anestéze?

Zákrok, podľa rozsahu, metódy a prístroja, trvá väčšinou 2-3 hodiny, ale môže trvať aj dlhšie. V súčasnosti sa už liposukcia robí prevažne v lokálnej anestéze, a uspatie pacienta nie je nutné. Pacient po zákroku ostáva na pracovisku cca 1 hodinu, a následne je prepustený domov.

Aké zásady by mali pacienti dodržiavať pred zákrokom?

Pred zákrokom by pacient mal byť zdravý, oddýchnutý a v dobrej kondícii. Inak špeciálne požiadavky nie sú.

Ako dlho trvá hojenie rán? Vzniknú po zákroku viditeľné jazvy?

Moje pacientky, samozrejme podľa charakteru práce, ktorú majú, sa môžu za 2-3 dni znovu vrátiť do práce. Jazvičky sú minimálne – ide o vpichy kanýl, ktoré sú 2-3 milimetrové.

S akými inými obmedzeniami by mali pacienti rátať po operácii?

Športovať môžu po dvoch až troch týždňoch. Mali by pokračovať v aktivite, ak s ňou začali už pred samotnou operáciou. Inak si zákrok nevyžaduje väčšie obmedzenia.

Pooperačná starostlivosť?

Po zákroku je potrebné piť veľa tekutín. Dôležitá je aj starostlivosť o odsatý areál – masáže, eventuálne lymfodrenáž – po dvoch týždňoch od operácie.

Je tento zákrok hradený zo zdravotného poistenia?

Tento zákrok nie je hradený zdravotnou poisťovňou. Pacient si ho hradí v plnom rozsahu.

Je možné podstúpiť liposukciu raz, a takpovediac na celý život?

Ak je pacient disciplinovaný, v zmysle už spomenutej životosprávy a pohybovej aktivity, môže to byť zákrok na celý život. Liposukciu je však možné aj opakovať, a to väčšinou v miestach, na ktorých sa predtým nerobila. Je vždy výhodou, ak si pacient povie, že ak už podstúpi tento zákrok, tak bude o svoju postavu do budúcna dbať, a berie tento zákrok ako začiatok starostlivosti o seba samého.

Ďakujem za rozhovor.

Ilustračné foto

Pridaj komentár