Rekordný 17. ročník dobročinného Plesu v opere – vyzbierali 240-tisíc eur

(Foto kredit: Monarch)

Bratislava, 24. január – 17. ročník dobročinného Plesu v opere opäť potvrdil, že jeho poslanie – pomáhať, nadobúda na dôležitosti.

Do histórie sa zapíše s prívlastkom rekordný. Na vznik nového Centra včasnej intervencie v Trenčíne a podporu existujúcich centier, hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu – celkovo 239 932 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil už úctyhodných 1,5 milióna eur.

Dobročinný Ples v opere si za krátke obdobie získal postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí v našej krajine. Opäť k tomu prispieva štedrosť plesových hostí, z ktorých mnohí na dobrú vec prispievajú nad rámec minimálne stanovenej sumy. Z roka na rok tiež rastie počet tých, ktorí finančne podporia dobročinný účel podujatia aj napriek tomu, že sa z rôznych dôvodov nemôžu osobne zúčastniť. Celú vyzbieranú sumu daruje Ples v opere Nadácii Socia.

„Veľmi si vážime dôveru, ktorú nám a dobročinnému poslaniu hostia Plesu v opere preukazujú. Spolu s Nadáciou Socia sa tešíme z toho, že  sa na podporu Centier včasnej intervencie podarilo tento rok vyzbierať najvyššiu sumu v histórii plesu. Všetkým hosťom a podporovateľom za to patrí naša nesmierna vďaka,“ hovorí riaditeľka dobročinného Plesu v opere, Andrea Cocherová.

„Od roku 2010, kedy sme Ples v opere spojili s dobročinnosťou, sme na pomoc celkovo vyzbierali úctyhodnú sumu – jeden a pol milióna eur. Tú sme v plnej výške, do posledného centu, venovali na riešenie viacerých akútnych problémov,“ prezradil ďalší rekord Pavol Lančarič, zástupca hostiteľa Plesu v opere, člen Čestného plesového výboru a generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Ďalšie špecializované centrum na pomoc deťom a ich rodinám otvoria v Trenčíne

Po otvorení dvoch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici a Košiciach z príspevkov hostí minuloročného Plesu v opere, bude v tomto roku otvorené ďalšie centrum, v Trenčíne. Na mapu Slovenska tak po Bratislave, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach pribudne v poradí šieste špecializované centrum, ktoré ponúkne komplexné služby rodinám detí s poruchami vývinu.

Úlohy ambasádora trenčianskeho centra sa zhostil bývalý reprezentant Slovenska v ľadovom hokeji a riaditeľ spoločnosti Pro-hokej, Richard Lintner:

„Bolo pre mňa cťou, aj tento rok sa zúčastniť Plesu v opere. Páči sa mi jeho charitatívny rozmer, a keď som sa dozvedel, že výťažok z aktuálneho ročníka poputuje do môjho regiónu, tak som nezaváhal a veľmi rád podporil vznik nového centra včasnej intervencie,“ uviedol.

Samotný plesový večer bol inšpirovaný návratom k našim koreňom, k jedinečnej pôvodnej slovenskej ľudovej kultúre. Ak hovoríme o koreňoch, nie sú to len ľudové zvyky, ktoré nám naši predkovia zanechali. Okrem často spomínanej pracovitosti a pohostinnosti, je to aj dobročinnosť.

„Je to vzácna cnosť, a ja som si želala, aby potreba dobročinnosti oslovila všetkých hostí, ktorí venujú svoje prostriedky a čas na pomoc druhým. Preto som nesmierne šťastná, že sme tento rok vyzbierali úctyhodnú sumu peňazí, vďaka ktorej nájde pomoc opäť mnoho detí a ich rodín,“ uviedla Emília Vášáryová, členka Čestného plesového výboru a ambasádorka dobročinného poslania plesu.

O Centrách včasnej intervencie

Primárnym cieľom CVI je poskytovanie odborných služieb a pomoci rodinám s deťmi od 0 do 7 rokov, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí.

Centrá ponúkajú sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda, a to bezplatene. Iniciátorom vzniku existujúcich CVI na Slovensku je SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Ples v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Na začiatku šlo o nadviazanie na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje Ples v opere nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.

Ples v opere našiel svoje stále miesto v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.

(Na fotografii zľava: Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND, Eva Blahová, profesorka operného spevu, Emília Vášáryová, ambasádorka dobročinného poslania Plesu v opere, Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA, Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere, Kamila Adamkovičová, manžérka pre komunikáciu, nadácia SOCIA, Pavol Lančarič, hostiteľ Plesu v opere, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko)

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár