Chránia práva pacientov

  Od októbra 2010 sa zmenila situácia v oblasti kategorizácie liekov pri liečbe niektorých onkologických ochorení, vyžadujúcich si pomerne nákladnú, inovatívnu, no hlavne účinnú cielenú či biologickú liečbu. Nová situácia priniesla možné problémy s nákupom liekov pre pacientov. Pre zachovanie dostupnosti onkologickej liečby sa zaktivizovali zástupcovia piatich združení pacientov s onkologickými diagnózami a spustili petíciu určenú predsedníčke vlády a vláde SR. (Ak vás zaujíma petícia Za dostupnosť modernej onkologickej liečby, nájdete ju na www.europacolon.sk., www.herklub.sk, www.lymfom.sk, www.npop.sk, www.myelom.sk).

Právo na primeranú liečbu

V petícii pacientskych onkologických združení sa uvádza: „Prístup k zdravotnej starostlivosti aj podľa Európskej charty práv pacientov by nemal byť ovplyvnený tým, kde a v akej nemocnici sa pacient lieči, pretože každý pacient má právo na primeranú liečbu, bez ohľadu na to, či bol prijatý do veľkej alebo malej nemocnice, a zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.“ Charta základných práv Európskej únie deklaruje, že „vysoká úroveň ochrany zdravia pre vlády jednotlivých štátov znamená predovšetkým nezostať na dolnej hranici minimálneho zaručeného štandardu, naopak, snažiť sa dosiahnuť čo najvyššiu úroveň.“ Z tohto dôvodu my, ako občania Európskej únie, a zároveň členovia pacientskych združení, nesúhlasíme s tým, že tieto práva je možné teoreticky vyhlasovať, a na druhej strane ich v praxi z finančných dôvodov popierať. Finančné obmedzenia, čímkoľvek zdôvodnené, neopodstatňujú popieranie či ohrozenie práv pacientov. Nesúhlasíme s tým, že tieto práva občanov je možné zákonne ustanoviť, a potom ich nerešpektovať, že ich je možné presadzovať vo volebných programoch, a potom na ne zabudnúť.

Volajte na infolinku 0800 500 131

Za nedostupnosť liečby nie je zodpovedný ošetrujúci lekár, a nedokáže ju ani ovplyvniť. Ak liečba nie je dostupná, alebo nemôže byť poskytnutá v štandardnom rozsahu, je v tejto situácii treba upozorniť zodpovedné inštitúcie. V takýchto prípadoch budeme s nimi komunikovať vykonanie patričnej nápravy. Ak máte dostávať biologickú liečbu (monoklonálne protilátky), a nedostali ste ju, alebo ste narazili na problémy týkajúce sa tejto onkologickej liečby, zavolajte svoje poznatky na bezplatnú infolinku „Dostupnosť onkologickej liečby“ 0800 500 131. Infolinku vedú zástupcovia pacientov a slúži nielen pre pacientov, ale i pre lekárov a nemocnice. Poznatky tiež môžete poslať na e-mail info@europacolon.sk. Môžete rovnako zavolať na bezplatnú telefonickú linku MZ SR, tel. 0800 611 117.

Podpísaní:

OZ europacolon slovensko – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka, Cukrová 14, 813 39 Bratislava;

Ing. Jana Pifflová- -Španková, prezidentka OZ, poverená zastupovaním v styku s orgánom vybavujúcim petíciu;

OZ HER klub – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou prsníka, Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava;

MUDr. Zuzana Böhmová, predsedníčka OZ; Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, Jarmočná 15, 949 01 Nitra, Ing. Anna Valachová, zakladateľka a správkyňa;

OZ LYMFOM – občianske združenie na podporu pacientov s rakovinou lymfatických uzlín, Miletičova 64, 821 09 Bratislava, Ing. Zuzana Truplová, predsedníčka OZ a predsedníčka petičného výboru, zodpovedná za komunikáciu s verejnosťou a médiami;

OZ Slovenská myelómová spoločnosť – občianske združenie Klub pacientov, Antolská 11, 851 07 Bratislava, doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., Žilina.

Pridaj komentár