Choroby očí spôsobené starnutím: sivý a zelený zákal, retinopatia, degenerácia makuly

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Žiaľ, až vtedy, keď vidíme a cítime známky starnutia na sebe, si uvedomíme, aké je naše zdravie dôležité. Ani zrak nestojí na vedľajšej koľaji. Navyše oči ukážu na mnohé základné ochorenia, ktoré spočiatku nemajú so zrakom nič spoločné. Isté však je, že po štyridsiatke­päťdesiatke sa čoraz viac problémov prejaví aj na našom zraku. Aké sú bežné ochorenia očí vo vyššom veku a ako im predísť?

Aké sú najčastejšie ochorenia očí spojené so starobou?
Aká je ich prevencia, dá sa im predchádzať?
Ako často je potrebné absolvovať preventívne prehliadky v očnej ambulancii vo vyššom veku?
Čo sa skrýva pod pojmom starostlivosť o zrak?

Starnutie neznamená len vrásky a viditeľné zmeny, starnú aj naše orgány vrátane zmyslových. Najčastejším problémom stredného veku je strata ostrého videnia do blízka. Posúvame si predlohu čoraz ďalej od očí v snahe vidieť drobné písmenká, ktoré sme kedysi videli bez problému aj bez „dlhej ruky“. Nie je to však jediným dôvodom, prečo by sme mali vyhľadať očného lekára. V ideálnom prípade je vhodná prehliadka očným lekárom v strednom a vyššom veku raz za rok, maximálne raz za dva roky. Vysvetlíme vám prečo.

Zdravie očí a celkové zdravie sa ovplyvňujú oboma smermi

Zdravie očí môže ovplyvniť naše fyzické a duševné zdravie – a naopak – niektoré základné stavy ovplyvňujú aj zrak. Mnoho seniorov pre zlý zrak utrpí úraz alebo nie sú schopní plnohodnotne žiť ako predtým. Riešením sú kontrola a liečba u očného lekára. Zmenu videnia rozhodne netreba podceňovať, pretože môže naznačovať vážny problém, ktorý sa neraz zhoršuje.

STAROBA A CHOROBY OKA

Poznáme štyri bežné, avšak kritické ochorenia oka, ktoré postihujú seniorov:

 • sivý zákal,
 • makulárna degenerácia (strata centrálneho videnia),
 • glaukóm (vysoký očný tlak),
 • diabetická retinopatia.

Sivý zákal – katarakta

Katarakta znamená zakalenie očnej šošovky. Pacient sa sťažuje na rozmazané videnie a zhoršenú koordináciu v dôsledku nedostatočnej ostrosti.

Sivý zákal vzniká hromadením proteínov v oku, ktoré nakoniec bránia sietnici a šošovke oka posielať si navzájom jasné obrázky. Jemné zakaľovanie šošovky je bežným stavom súvisiacim s vekom. Ak sa však zákal zahustí a zhoršuje videnie, vyžaduje si chirurgický zákrok. Samozrejme, čím skôr vyhľadáme odbornú pomoc, tým lepšie.

Včasné príznaky sivého zákalu

Sivý zákal sa vyvíja postupne, nevzniká náhle. Okrem samotného zakaleného videnia si už predtým môžete všimnúť:

 • rozmazané videnie,
 • citlivosť na svetlo,
 • ťažkosti s videním pri slabom osvetlení – ako cez mliečne sklo,
 • rýchle zmeny videnia – aj medzi pravidelnými vyšetreniami u očného lekára,
 • videnie farieb matnejšie a slabšie.

Riziko sivého zákalu rastie spolu s fajčením, pitím alkoholu, obezitou, diabetom, vysokým tlakom, užívaním niektorých liekov či s poraneniami oka.

Makulárna degenerácia

Makulárna degenerácia znamená stenčenie „makuly“ (časť sietnice, vďaka ktorej vidíme ostro a podrobne). Postupuje spolu s vekom, a aj keď je klasifikovaná ako nevyliečiteľná, existujú dva stupne závažnosti –  makulárna degenerácia suchá s lepšou prognózou a vlhká, pri ktorej je už strata zraku faktom.

Amslerova mriežka slúži na test makuly. Zakryte si jedno oko a druhým pozerajte na čiernu bodku v strede mriežky. Sledujte, či niekde nevzniknú čierne fľaky, prípadne deformity mriežky. Potom porovnajte s druhým okom. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Včasné príznaky makulárnej degenerácie:

 • zhoršené videnie jedným okom (zriedkavejšie oboma očami),
 • ťažké prispôsobenie sa zmenám svetla,
 • výpadok videnia v centre zrakového poľa, pričom periférne je zrak zachovaný.

Zelený zákal – glaukóm

Glaukóm vzniká pri poškodení hlavného nervu oka. Smutné je, že môže viesť k náhlej a úplnej strate zraku bez toho, aby sme si všimli závažnejšie príznaky. Včasná diagnostika je jediným spôsobom, ako zabrániť tomu, aby glaukóm zhoršil videnie. Strata zraku zapríčinená glaukómom sa totiž už nedá obnoviť. Diagnostike napomôže pravidelná každoročná kontrola u očného lekára.

Včasné príznaky glaukómu

Keďže spočiatku zvyčajne nemá príznaky, všimneme si ho až neskôr. A to napríklad na základe ,,svätožiary“ okolo svetiel, straty periférneho (bočného) videnia či narážania do nábytku. Ďalšie príznaky zahŕňajú červené oko, bolesť jedného oka alebo oboch očí, bolesti hlavy, zvracanie.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Diabetická retinopatia

Vzniká poškodením krvných ciev sietnice. Zlá regulácia hladiny cukru v krvi totiž zvyšuje riziko diabetického ochorenia očí. A čím dlhšie cukrovku máte, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku retinopatie.

Existujú dva hlavné typy diabetickej retinopatie – neproliferatívna retinopatia a proliferatívna retinopatia. V oboch prípadoch je cestou na spomalenie postupu ochorenia spolupráca s viacerými odborníkmi vrátane očného lekára a diabetológa. Ak necháte chorobu pokračovať v jej práci, bude viesť k slepote.

Včasné príznaky diabetickej retinopatie:

 • blikajúce svetielka, blýskanie v oku,
 • plávajúce škvrny v oku,
 • slepý bod alebo viac bodov,
 • narušenie farbocitu.

Ako sa starať o svoje oči v strednom a vyššom veku?

Moderný život každodenne kladie našim očiam rôzne výzvy. Rôzne druhy rušivých prvkov, obrazoviek a ostrých svetiel zanechajú následky. Bez ohľadu na to, koľko máte rokov, môžete urobiť pár vecí na ochranu svojho zraku:

 • zistite, aké ochorenia očí sú alebo boli vo vašej rodine, a povedzte o nich očnému lekárovi,
 • nefajčite,
 • doprajte si pravidelný pohyb,
 • vonku noste slnečné okuliare s ochranou pred UV lúčmi,
 • ak robíte pre oči nebezpečné práce, noste ochranné okuliare.

Choďte na prehliadku

Aj keď máte dobrý zrak a nijaké problémy nevnímate, nevynechávajte prehliadky u očného lekára. Vo veku 4064 rokov (ak vám lekár neodporučil ináč) potrebujete kompletné očné vyšetrenie aspoň každé 2 roky. Ak máte 65 rokov a viac (a lekár vám neodporučil ináč), objednajte sa na prehliadku každý jeden rok.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Marta Pauliková, lekárka – špecialistka s atestáciou v odbore oftalmológia.

Zdroje: ucfhealth.com, cdc.gov, metropolitanvisionnyc.com

Pridaj komentár