Cukrovka pripomína hru na slepú babu

Existuje viacero typov diabetu, ktoré závisia od príčiny a mechanizmu vzniku. Najčastejší je diabetes 1. (tzv. inzulín-dependentný DM) a 2. typu (noninzulín-dependentný DM). Kým 1. typ cukrovky sa objavuje hlavne

O tom, ako cukrovka (ne)funguje

Cukrovka (diabetes mellitus, skrátene DM) je chronické ochorenie s poruchou metabolizmu cukrov. Zaraďuje sa medzi civilizačné ochorenia 21. storočia. Počet cukrovkárov pritom neustále rastie. Z veľkej časti je to daň za rýchly

Ako sa vyhnúť cukrovke 2. typu?

Cukrovka je civilizačné ochorenie, ktoré so sebou prináša mnohé komplikácie. Je určite jednoduchšie cukrovke predchádzať, ako s ňou neskôr žiť. K dobrej prevencii patrí predovšetkým dostatok

Strava diabetika – energia bez priberania

Mnohým diabetikom sa zdajú otravné reči o tom, čo je jedna sacharidová jednotka (SJ). Dokonca sa nechcú vracať k počítaniu sacharidových jednotiek v jedle ani vtedy, keď to už vedia. Najmä tí skôr narodení