Biele srdce pre Zuzanu Michalkovú

Prezidentský palác v Bratislave sa stal v piatok 20.mája dejiskom peknej udalosti. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier privítal vo svojom paláci slovenské sestry a pôrodné asistentky, aby im vyslovil uznanie a poďakoval sa za ich neľahkú prácu.

Medzi ocenenými Bielym srdcom bola aj predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovenska Zuzana Michalková z Košíc, ktorá nám priblížila celkovú atmosféru.

Pani Michalková, prijmite od nás blahoželanie k udeleniu tohto významného ocenenia. Biele srdce sa asi nerozdáva len tak.

Ďakujem veľmi pekne. Áno, súhlasím. Takéto ocenenie človek obdrží len raz za život. A ja si to nesmierne, skutočne nesmierne cením. Viete, prešlo len pár dní od udeľovania tohto prestížneho ocenenia a ja to ešte nie som schopná vstrebať. Myslím, samozrejme, aj na celkovú atmosféru, na všetky ocenené sestry, na vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ako aj na prijatie prezidentom Slovenskej republiky, pánom Ivanom Gašparovičom. Bolo to niečo neopísateľné, niečo, čo zanecháva trvalú stopu a navždy sa vryje do srdca.

Prečo vlastne “Biele srdce”?

Biele srdce bolo v roku 1999 oficiálne vybrané ako celosvetový symbol sestier pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tento symbol charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšími časťami duše a práce sestry. Zároveň spája a zjednocuje sestry z celého sveta.

Ceny sa udeľujú v štyroch rôznych kategóriách. Ktoré to sú?

Sú to kategórie: sestra/pôrodná asistentka v praxi, sestra/pôrodná asistentka – pedagóg, sestra/pôrodná asistentka – manažér a mimoriadne ocenenie – Biele srdce.

Vieme povedať, koľko máme na Slovensku zdravotných sestier a asistentiek?

Na Slovensku máme asi 45 000 sestier a pôrodných asistentiek. Biele srdce dostáva ročne obvykle 30 sestier. Z celého Slovenska 30 sestier. Neskutočné. Je to česť byť držiteľkou takéhoto ocenenia. Keď som ho dostávala, myslela som na svoju nebohú mamu, myslím, že by mala veľkú radosť. Myslela som tiež na svoje deti, ale aj na tých, ktorí mi pomohli. Sama by som toto všetko nedokázala.

Nedávno prebehla veľká podpisová akcia a v sesterskej komunite to momentálne dosť vrie. Ktoré problémy vy osobne považujete za najťaživejšie v živote a práci slovenských sestier?

Petíciu som podpísala a svojím podpisom som vyjadrila jednoznačný súhlas s jej obsahom. Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Máriu Lévyovú som podporila a moje vyhlásenie vo forme podporného listu je možné nájsť na webových stránkach už spomínanej komory. Myslím si, že sestry a pôrodné asistentky nie sú u nás vôbec docenené. Morálne, spoločensky, ani finančne. Dlhé roky sa im len sľubuje. A pritom sú to práve sestry a pôrodné asistentky, ktoré častokrát s vypätím posledných síl nastupujú do ťažkých služieb, ale aj napriek tomu citlivo a s láskou pristupujú k svojim pacientom. Ak však takéto vypätie, takáto záťaž trvá dlho, tak sa to rozhodne odzrkadlí na ich zdravotnom stave. Aj z tohto dôvodu je požiadavka skoršieho odchodu do dôchodku určite na mieste. Myslím si tiež, že naša spoločnosť by mala vytvoriť sestrám a pôrodným asistentkám lepšie pracovné podmienky. Je potrebné si uvedomiť aj to, že ak sa nezlepšia podmienky na výkon povolania, tak nám sestry budú odchádzať a po skončení štúdií stále menej a menej do systému vstupovať. A pritom všetci vieme, že bez sestier a pôrodných asistentiek by celý systém spadol. Neviem, či naša spoločnosť je tak bohatá, či si môže dovoliť prísť o slovenské sestry a pôrodné asistentky. Myslím si, že je už najvyšší čas začať riešiť ich požiadavky. Ako sestra, ktorá odrobila v zdravotníctve skoro 27 rokov, ako invalidná sestra pracujúca nezištne pre parkinsonikov, si dovoľujem povedať tieto slová.

História Medzinárodnej organizácie sestier siaha až do 19. storočia. S jej založením sa spája aj jedno konkrétne meno – Florence Nightigaelová.

Florence Nightigaleová bola ošetrovateľka, ktorá založila Prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Je priekopníčkou moderného ošetrovateľstva a žiarivým príkladom sestrám pre súcit a pre pozornú starostlivosť o chorých. Medzinárodný deň sestier sa oslavuje každý rok na jej narodeniny – 12. mája. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek každoročne organizuje celoslovenský slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florance Nightigaleovej.

Ďakujeme za rozhovor.

Pridaj komentár