Click here!

Dohoda o voľnom obchode RCEP ohrozuje cenovo dostupné lieky z Indie

Dillí/Ženeva/Praha/Bratislava  – Medzinárodná humanitárna a zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc, spustila v uplynulom týždni celosvetovú kampaň, ktorou sa snaží podporiť Indiu, aby nepodľahla silnejúcemu nátlaku zo strany USA, Japonska, Švajčiarska a