Ako predchádzať rakovine prostaty

Lekári hovoria, že prvé pozorovateľné zmeny, ktoré naznačujú zmenu buniek na zhubné, sa objavujú už 20 rokov pred klinicky evidentným karcinómom prostaty. S prevenciou tohto ochorenia preto treba začať čím skôr.

Toto ochorenie má dve skupiny rizi­kových faktorov: tie, ktoré nevieme ovplyvniť a tie, ktoré, naopak, môžeme zlepšiť. K prvým patria vek, rodinná história rakoviny prostaty, hormóny. K druhým patrí strava a aktívny pohyb. Vyššie riziko rozvinutia ra­koviny prostaty majú muži, ktorí jedia veľa mliečnych výrobkov a veľa vápnika, užívajú kyselinu foliovú (ale, naopak, zelenina, ktorá obsahuje veľa folátov, čiže zlúčenín kyseliny foliovej, mužom prospieva). Vyššie dávky kyseliny foliovej sa môžu nachádzať v niektorých celozrnných potravinách. Kyselina foliová prospieva hlavne tehotným ženám, pretože chráni plod pred rôznymi druhmi poškodenia. Pre mužov prospešné foláty sa zasa nachádzajú hlavne v čerstvej zelenej zelenine (čím tmavšia, tým lepšia), pomarančovom džúse, bôbe, orechoch alebo vo fazuli. Pre prevenciu rakoviny sa však obecne odporúča zdravá strava s nízkym obsahom živočíšnych tukov, s vysokým obsahom vlákniny, zákaz fajčenia a aktív­ny pohyb aj vo vyššom veku.

Okrem tejto primárnej prevencie sa dôraz kladie aj na tzv. sekundárnu prevenciu, t. j. skríning pacientov. Ide o vyhľadávanie ochorenia u mužov, ktorí ešte nemajú príznaky ochorenia, ale predpokladá sa, že by sa u nich mohlo vyvinúť. Očakáva sa, že sa tak lekárom podarí za­chytiť počiatočné štádiá, ktoré sa dajú dobre vyliečiť. To, že skríning zdravej populácie na určité ochorenia má zmysel, dokazujú aj úspechy skríningu pri liečbe rakoviny hrubého čreva, prsníka alebo krčka maternice. Rozsiahla celoeu­rópska štúdia ukázala, že skríning prostaty dokázal znížiť úmrtnosť na toto ochorenie o 20 %. V súčasnosti väčšina lekárskych organizácií vo svete odporúča, aby muži vo veku od 50 do 75 rokov bez príznakov ochorenia absolvovali skríningové vyšet­renia na rakovinu prostaty. Skríningové vyšetrenie tvorí krvný test na zistenie hladiny PSA a pohmatové vyšet­renie prostaty cez konečník. Ak je aspoň jedno z týchto vyšetrení pozitívne, na­sleduje biopsia prostaty, prípadne urológ rozhodne individuálne o ďalšom postupe (napr. zopakovanie krvného testu).

Na základe odporúčaní lekárskych organi­zácií sa má každý muž informovať o výho­dách i nevýhodách skríningu a prípadnej liečby. Ide o to, že u mužov s diagnostiko­vanou rakovinou prostaty v skríningu sa v súčasnosti nedá jednoznačne povedať, kto bude mať úžitok z liečby. Niektoré karcinómy prostaty sú agresívne, iné la­tentné (teda nemusia sa klinicky prejaviť). V súčasnosti nie sú spoľahlivé metódy na rozlíšenie latentných od agresívnych karcinómov. Navyše, všetky druhy lieč­by (chirurgická aj radiačná) môžu viesť k problémom s močením, erektilnej dys­funkcii a iným zdravotným ťažkostiam. Problémy pritom môžu byť prechodné alebo trvalé a nedá sa u každého pacienta zaručiť, či a v akej miere sa vyskytnú.

Chemoprevencia nie je riešením

Vedci zistili, že riziko rakoviny prostaty ovplyvňuje hladina testosterónu. Preto sa uskutočnili dve štúdie o užívaní látok finasterid a dutasterid. Ide o látky, ktoré menia testosterón na účinný dihydrotes­tosterón. Ukázalo sa, že obe účinné látky, finasterid aj dutasterid, znižujú riziko vý­vinu rakoviny prostaty o 23 – 30 % u mu­žov vo veku 50 – 70 rokov, ale nepotvrdilo sa zníženie úmrtnosti na toto ochorenie. Na druhej strane sa však u pacientov v kli­nickej štúdii zaznamenal zvýšený výskyt vysokorizikových karcinómov prostaty s Gleasonovým skóre 8 – 10. Doteraz pre­to chemoprevencia týmito látkami nie je oficiálne odporučená.

Čo nové v prevencii rakoviny prostaty?

Vedci stále pátrajú po potravinách, ktoré znižujú riziko rakoviny prostaty. Ukazuje sa, že medzi zdravé potraviny, ktoré majú takýto účinok, patria paradajky (v nich konkrétne antioxidant lykopén) a sója (pretože obsahuje izoflavóny, kto­ré posilňujú imunitu a zároveň znižujú riziko rakoviny). Samozrejme, vedecký výskum sa orientuje aj na spôsoby, ako účinky týchto látok ešte viac zvýšiť. Pozitívny účinok v prevencii rakovi­ny prostaty majú pravdepodobne aj niektoré minerálne látky a vitamíny, avšak predpoklad, že to dokáže vitamín E a selén, sa v jednej päťročnej štúdii nepotvrdil.

Nádeje sa však vkladajú do vitamínu D. Podľa niektorých výskumov muži s vyššou hladinou vitamínu D v tele majú menej často smrteľné formy rakoviny prostaty. Vitamíny však nie sú zárukou zmiernenia rizika tohto ochore­nia. Aj pri užívaní výživových doplnkov sú kľúčové preventívne prehliadky! Na­príklad iná štúdia ukázala, že muži, ktorí denne užívali viac ako jednu multivita­mínovú tabletu, mali dokonca zvýšené riziko rakoviny prostaty. Inými slovami, zatiaľ sa žiadna zázračná tabletka ne­našla, treba sa chrániť hlavne zdravou stravou a pohybom.

Zdroj: www.cancer.org

Pridaj komentár