3. ročník Mikulášskej kvapky krvi s UN LP Košice už 3. decembra

Košice/Bratislava, 2. december – Po vlaňajšom záujme, nielen zo strany zamestnancov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UN LP), ale aj verejnosti, o darovanie krvi pre pacientov nemocnice, usporiada nemocnica v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Košiciach (NTS) už po tretíkrát akciu „Mikulášska kvapka krvi v UNLP“.

Dňa 3. decembra 2015 (štvrtok), na 1. poschodí Pavilónu zdravia (XXVIII. pavilón, pracovisko Rastislavova 43), bude na odber krvi pripravená mobilná jednotka NTS v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Odbery v rámci akcie bude v tento deň realizovať aj pracovisko NTS, na Triede SNP 1 (na prízemí poliklinickej časti UNLP Košice), v čase od 7:00 do 17:00 hod.

Vďaka uplynulým dvom ročníkom Mikulášskej kvapky krvi v UN LP Košice, pribudlo presne 50 prvodarcov, konkrétne z radov zdravotníckych zamestnancov nemocnice.

Dostatočné zásoby krvi sú potrebné pre pacientov po vážnych úrazoch, pri náročných, život zachraňujúcich operáciách, špecializovaných zákrokoch, či hematologických a onkohematologických ochoreniach. Preto nemocnica vytvára príležitosť pre tých, ktorí si uvedomujú skutočnú hodnotu života a chcú pomôcť.

Každý kto daruje krv, má nárok na stravný lístok v hodnote 2,- Eurdeň plateného voľna. Každý darca dostane po odbere sladkosť a od UNLP mikulášske prekvapenie.

Doklad pre zamestnávateľa vydá NTS zamestnancovi na požiadanie, priamo na odberovom mieste.

Príďte, a neváhajte do akcie zapojiť aj svojich priateľov a známych!

Mikulášska kvapka krvi UN LP Košice krvné skupiny

V UN LP Košice sa za rok vykoná:

 • viac než 55-tisíc hospitalizácií, na 1356 lôžkach a 33 lôžkových pracoviskách (v dvoch nemocničných areáloch),
 • takmer 700-tisíc ambulantných vyšetrení, v 230 špecializovaných ambulanciách a poradniach,
 • viac než 30-tisíc brušných a hrudných operácií,
 • 700 implantácií endoprotéz veľkých kĺbov,
 • 50 obličkových transplantácií,
 • 20 50 transplantácií rohovky,
 • 20 transplantácií periférnej kmeňovej bunky (u hematoonkologických pacientov).

V nemocnici sa každý rok narodí približne 3000 detí.

V UN LP Košice realizujú aj ďalšie jedinečné výkony:

 • intervenčná neurorádiológia (pri náhlych cievnych mozgových príhodách a aneuryzmách mozgových ciev),
 • hlboká mozgová stimulácia,
 • špičkové neurochirurgické operácie,
 • rekonštrukčné operácie tvárových a lebečných kostí,
 • operačné využitie kmeňových buniek,
 • výkony pokročilej laparoskopie.

Zdroj: UN LP Košice

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár