11. apríl v znamení narcisu

Za predošlých 17 rokov sme si zvykli, že sa jeden aprílový deň vždy rozjasnil o niečo viac, ako ostatné v tomto mesiaci. Ulice miest a obcí Slovenska boli spestrené žltou farbou, a na odevoch množstva ľudí si našla miesto malá, no neprehliadnuteľná ozdoba – narcis – symbol nádeje a porozumenia. A nebude to inak ani tento rok.

 

Spolupatričnosť a chuť pomôcť

11. apríla budete môcť v uliciach už po 18-krát stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí vás radi obdarujú narcisom: výmenou za akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok, ktorým pomôžete ľuďom s onkologickým ochorením.

Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov: „Deň, keď sú slová zbytočné“, oslovuje všetkých, ktorí chcú pomôcť  bez zbytočných rečí.

„Častokrát sa aj v bežnom živote stretávame s tým, že sa o niečom veľa hovorí, no keď príde na činy, tak sa nič neudeje. Týmto posolstvom preto chceme pripomínať, že rozhodujú reálne skutky, a nie prázdne slová,“ objasňuje hlavnú myšlienku kampane Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

 

Dobrovoľníčka s Martinom Nykodýmom

Novinky osemnásteho ročníka Dňa narcisov

Liga proti rakovine každoročne prinesie v rámci zbierky i nejakú novinku, ktorá v tento deň ľudí zaujme, pobaví. Tento rok je to aktivita, do ktorej sú zapojení predovšetkým dobrovoľníci, pričom Liga uvíta, ak sa pridá aj široká verejnosť.  A o čo tento rok pôjde?

Prostredníctvom fotografií na sociálnej sieti Instagram budete môcť „live“ zachytávať dianie v slovenských mestách a obciach. K popisu treba pridať #dennarcisov, čím sa následne všetky fotografie budú zbierať na špeciálnej podstránke www.dennarcisov.sk.

 

Ako môžete prispieť

K štandardným formám, ktorými môžete prispieť na Deň narcisov, patrí príspevok do pokladničiek, ktoré v uliciach obsluhujú dobrovoľníci (to je možné výlučne 11.4.2014), zaslanie SMS (v hodnote 2 eura) s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov od 31.3. – 18.4., či príspevok na účet zbierky č. 2629740400/1100. Tento rok však môžete využiť aj dva nové spôsoby.

„Jedným z nich je zakúpenie „virtuálneho narcisu“ prostredníctvom portálu www.zľavadňa.sk, za poplatok 1 euro, alebo akýkoľvek vyšší. Druhým je platba kartou – pomocou terminálov spoločnosti Wordline, ktoré budú umiestnené v Bratislave na Kamennom námestí, pri Eurovea, Poluse a Avione,“ približuje Eva Kováčová.

Ako spoznáte dobrovoľníka Ligy proti rakovine

Ak ste sa rozhodli pre podporu Dňa narcisov, a chcete mať istotu, že podporujete práve túto finančnú zbierku, Liga zabezpečila viditeľnosť dobrovoľníkov ešte viac, ako po iné roky. Dobrovoľníci budú tento rok vybavení neprehliadnuteľnou oranžovou vestou, na ktorej bude uvedené číslo dobrovoľníka, textové označenie Deň narcisov 2014 a logo Ligy proti rakovine. Zmenou prešli aj pokladničky. Tie budú tento rok modrej farby. Priamo na nich bude vytlačené číslo povolenia zbierky, a tiež jedinečné číslo samotnej pokladničky.

 

Liga ďakuje verným

V mene všetkých onkologických pacientov a ich rodín, Liga proti rakovine ďakuje za vašu dôveru pri predošlých 17-tich ročníkov Dňa narcisov, i za prejav spolupatričnosti a akúkoľvek formu pomoci počas jej 25-ročnej existencie!

 

Zdroj: Liga proti rakovine

Redakčne spracované (jam)

Pridaj komentár