ZDRAVIE: Pacienti sa chcú zapojiť do tvorby zdravotnej politiky štátu

Bratislava 3. júla (TASR) – Zástupcovia pacientskych organizácií tvrdia, že sa na Slovensku zhoršuje postavenie pacientov napríklad aj v dôsledku rastúcich doplatkov za lieky a chcú mať preto možnosť viac sa zapájať do tvorby zdravotnej politiky štátu. Napísali preto list vláde, ministerstvu zdravotníctva a poslancom, v ktorom ich žiadajú o zohľadňovanie ich podnetov v budúcnosti, čo má podľa nich prispieť k zlepšovaniu situácie.
„Považujeme to za závažný občiansky a demokratický nedostatok princípov spravovania vecí verejných, že pacienti sú vylúčení zo zdravotnej politiky štátu, z mechanizmu kontroly a rozhodovania o úhrade liekov a takisto sú vylúčení z kategorizačnej komisie pre lieky,“ skonštatoval Vladimír Halász z občianskeho združenia Slovenský pacient. Pripomenul, že sú to práve pacienti, ktorí vytvárajú finančné zdroje v zdravotníctve.
Pod list kompetentných sa okrem spomínaného združenia podpísala aj Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a predsedovia 25 pacientskych organizácií. V ňom okrem iného upozorňujú na rast doplatkov za lieky, ktoré podľa Halásza vedie k neúmernému a neodôvodenému ekonomickému zaťaženiu. Za problém tiež označujú zavádzanie skrytých poplatkov u lekárov, napríklad za objednanie, ako aj bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí. Organizátori a signatári otvoreného listu odporúčajú zamerať sa na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií, preležanín a pádov v nemocniciach.
Ku skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku by podľa zástupcov pacientov prispelo kontinuálne primerané zvyšovanie finančných zdrojov v zdravotníctve a lepšie materiálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení. „Dochádza k znižovaniu dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a k zvyšovaniu priamych i nepriamych výdavkov pacientov,“ upozornil Halász.
„Ministerstvo zdravotníctva sa naozaj s vážnosťou venuje pacientskym problémov. Ministerstvo si nemyslí, že o pacientov nie je záujem, práve naopak,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Poukázala na to, že v liekovej politike je snaha nastaviť ceny doplatkov pre pacientov tak, aby na každú chronickú diagnózu existoval liek bez doplatku alebo s doplatkom do jedného eura.
„Kategorizačná komisia nie je uzavretý celok, jej výstupy, ako aj celý proces sú verejné. Ak sa naskytnú jednotlivé problematické body, zástupcovia ministerstva sa pravidelne stretávajú s jednotlivými skupinami pacientov, ktorých sa problém týka a rokuje sa naozaj na najvyššej úrovni, aby sa zabránilo akýmkoľvek problémom,“ uviedla Čižmáriková. Tvrdí, že pacientskym organizáciám sa vždy vychádzalo v ústrety a ich pripomienky sú cenné.
Pripomenula, že kategorizačná komisia nie je rozhodujúci orgán, ale má iba odporúčací charakter. „Ak rieši nejaký problém, ktorí sa týka priamo pacientov, tak sa na nasledujúcich rokovaniach s nimi stretáva a rokuje, veď práve rôzne rozhodnutia vzišli práve na takýchto stretnutiach s pacientmi, kde sa reagovalo na podnety pacientov,“ uzavrela.

Pridaj komentár