Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť Monsanta v SR!

Medzinárodná agrochemická spoločnosť Monsanto tento rok oficiálne oznámila svoje úmysly stiahnuť sa z európskych trhov smerom na východ. Dôvodom má byť voľnejšia legislatíva ohľadne pestovania GMO (geneticky modifikované organizmy). Slovensko je však dôkazom, že Monsanto v skutočnosti pokračuje v aktivitách v Európe.

Mailovou komunikáciou sa piešťanským aktivistom z OZ Siete Dobra podarilo získať od Ministerstva životného prostredia SR oficiálne potvrdenie pestovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku. Podľa oficiálnych vyjadrení ministerstva je plánovaných osem pozemkov na tzv. “pokusné” polia. V roku 2013 však prebieha pokus “iba” na lokalite v Borovciach. Okrem Monsanta na Slovensku pôsobia ďalšie tri korporácie: Limagrain Central Europe S.E., SES VanderHave a švajčiarska Syngenta.

Okrem USA, Kanady a Brazílie sa šíri celosvetový trend odmietania GMO technológii ako nepotrebných a nebezpečných. Aj niektoré susedské krajiny už vyjadrili jasný nesúhlas so zavádzaním GMO na ich území – Maďarsko a Poľsko úplne zakázalo pestovanie geneticky modifikovanej kukurice.

Adriana Gálová, aktivistka a hovorkyňa iniciatívy, k téme povedala: ”Navštívili sme jedno z testovacích polí neďaleko dediny Borovce (okres Piešťany) a zaznamenali pestovanie GMO kukurice. Táto informácia je obzvlášť alarmujúca, nakoľko peľ z GMO rastlín sa mieša s okolitými pôvodnými kultúrami, a defacto ich kontaminuje. Podľa ministerstva je v roku 2013 plánované tiež pestovanie takto upravenej cukrovej repy od belgickej spoločnosti SES VanderHave. Vzhľadom na slovenskú situáciu, kde existuje veľa druhov, s ktorými sa môžu GMO potenciálne krížiť, je vysoké nebezpečenstvo rozšírenia mimo testovacie polia.“

Aktivisti považujú za dôležité zastaviť tento postup, pretože je rozpore s potrebami a dôstojnou budúcnosťou obyvateľov Slovenska. V rámci týchto aktivít pripravuje OZ Sieť Dobra aj iniciatívu “NIE!modifikované Slovensko”, súčasťou ktorej bude popísanie aktuálneho stavu. Aktivita by mala obsahovať prvé kroky, ktorými môžu jednotlivci, skupiny či firmy prispieť ku zmene.

Iniciatívu OZ Sieť dobra podporujú OZ Kvas, OZ Sĺňava, OZ PRO CIVITATE, ktoré majú dlhodobú tradíciu a pozitívnu reputáciu v enviromentálnych aktivitách. Ďalšími podporovateľmi sú OZ Kreatívna brána, OZ SLOVENSKÝ PACIENT a Projekt Život.

Prečo sú GMO nebezpečné

Riziká GMO rastlín sú dobre zdokumentované. Výsev GMO rastlín ovplyvňuje populácie včiel a motýľov, stav a výživnú schopnosť pôdy, a takisto aj ľudské zdravie. Príklady z Indie či Veľkej Británie dokazujú, že korporácie svojimi aktivitami spôsobujú likvidáciu činnosti veľkého množstva domácich farmárov, čo má negatívny dopad na lokálne ekonomiky.

O občian­skom zdru­žení Sieť Dobra

Vzniklo v apríli 2012 ako právna forma pre rea­li­zá­ciu pro­jek­tov občanov, ktorí usilujú o pozi­tívnu spoločenskú zmenu. K ich dote­raj­ším akti­vi­tám patrí vývoj sociálno-ekonomických inovácii, organizácia spo­lo­čenských akcií, vzde­lá­va­cia činnosť či permakultúra. Sieť Dobra spolupracuje s dobrovoľníkmi, akti­vis­tami, občian­skymi združeniami, ale aj s firmami, akademickou obcou a samosprávou.

Zdroj: www.sietdobra.sk

Pridaj komentár