Pacienti dôverujú lekárnikom, väčšina chodí do jednej lekárne

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 20. januára 2018 – Slovenská lekárnická komora v uplynulom roku aktívne realizovala viacero projektov, ktorých spoločným cieľom je zvýšenie kvality poskytovanej lekárenskej starostlivosti a zodpovednosti farmaceutov za verejné zdravie.

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS, zameraného na vnímanie lekárnílekárnikov, si tieto aktivity získali pozitívny ohlas širokej verejnosti.

V lekárni očakávame odborníka

V spoločnosti zásadne prevláda záujem odborného zabezpečenia poskytovania lekárenskej starostlivosti. Väčšina respondentov požaduje prevádzkovanie lekární kvalifikovanými farmaceutmi (93 %), resp. právnickými osobami pod vedením farmaceutov (86 %), a nemocnicami (81 %). Iba pätina oslovených nepožaduje pre vedenie lekárne odborné kritéria. Tento názor podporuje legislatíva väčšiny krajín EU – viac než 80 % európskych lekární prevádzkujú lekárnici.

Relevanciu týchto zistení podporuje aj výsledok, podľa ktorého kľúčovými ukazovateľmi výberu lekárne sú odbornosťochota personálu lekárne. O čosi menej, ale stále dôležitým ukazovateľom sú ceny a poskytované zľavy. Zrejme aj nedávne problémy s nedostupnosťou niektorých liekov sa podpísali na treťom mieste pre skúsenosť s dostupnosťou lieku v konkrétnej lekárni.

Iba 3 % percentá respondentov prejavili nespokojnosť s kvalitou práce slovenských lekárnikov, viac než dve tretiny vyjadrili pozitívnu skúsenosť, ktorú zrejme možno považovať za dôvod výrazne deklarovanej vernosti jednej konkrétnej lekárni (58 % respondentov).

“Sme radi, že naša práca je vnímaná pozitívne. Som presvedčený, že na tomto výsledku sa výrazne podpisuje osvetová a vzdelávacia aktivita Slovenskej lekárnickej komory a že má význam konštruktívne sa podieľať aj na tvorbe liekovej legislatívy, ovplyvňujúcej každého z nás,“ povedal na margo výsledkov prieskumu prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, ktorý však zároveň dodáva:

“Za závažné zistenie, vyžadujúce pozornosť kontrolných orgánov, považujeme skutočnosť, že až takmer polovica respondentov má skúsenosť s nezákonným smerovaním pacienta do konkrétnej lekárne predpisujúcim lekárom a až tretina uvádza výdaj lieku priamo v ambulancii lekára.“

Pacienti dôverujú lekárnikom 2
Zdroj foto: Shutterstock.com

Projekt „Interakcie liekov“

Súčasťou reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS boli aj otázky týkajúce sa osvetového projektu Interakcie liekov. Jeho základom je bezplatná internetová aplikácia, určená na overenie rizika užívanej kombinácie liekov. Súčasťou aplikácie je okrem pacientskeho modulu najrozsiahlejšia databáza liekových interakcií pre lekárnikov zapojených lekární, ktorí sú tak dôsledne pripravení na podrobné konzultácie.

Viac než polovica respondentov má záujem využiť túto službu, prípadne pozná osobu, pre ktorú by mohla byť prospešná. Aj týmto kvalifikovaným spôsobom chce v čase štartu e-zdravia Slovenská lekárnická komora prispieť k rozvoju elektronických služieb, zameraných na kvalitnú starostlivosť o pacientov. Viac sa o tomto projekte dozviete a aplikáciu si vyskúšate na: www.interakcieliekov.sk.

Zdroj: SLeK

Redakčne upravené

Pridaj komentár