Oznamovacia povinnosť k ročnému zúčtovaniu poistného

Bratislava 29. mája (TASR) – Zdravotné poisťovne budú aj v tomto roku vykonávať za poistencov a platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného. Pre jeho správny výpočet je však potrebné, aby boli splnené za rok 2012 všetky oznamovacie povinnosti, upozornila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová. Ten, kto vlani zabudol poisťovni nahlásiť akúkoľvek zmenu, napríklad, že začal podnikať alebo sa stal samoplatiteľom, mal by si oznamovacie povinnosti splniť dodatočne do konca mája.
„Zdravotná poisťovňa totiž začne po tomto termíne spracovávať všetky podklady potrebné pre výpočet ročného zúčtovania. Tým, ktorí si do tohto termínu nesplnia niektorú oznamovaciu povinnosť, napríklad nebudú mať na niektoré mesiace v roku 2012 nahláseného platiteľa poistného, poisťovňa v zmysle zákona predpíše na tieto mesiace vyšší preddavok,“ upozornila Balážová. Ten je vo výške 107,66 eura. Pritom bežná výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby bola vlani 47,58 eura mesačne.
„Poistenci i platitelia by si zároveň mali vo vlastnom záujme skontrolovať aktuálnosť svojich identifikačných údajov, ktoré majú nahlásené v zdravotnej poisťovni, ako aj číslo účtu alebo adresu trvalého pobytu respektíve sídla podnikania, aby im zdravotná poisťovňa vrátila prípadný preplatok z ročného zúčtovania na správnu adresu,“ uviedla Balážová. Tí, ktorí mali vlani vyplatené dividendy alebo mali príjmy z osobnej asistencie, by ich mali čím skôr oznámiť zdravotnej poisťovni na tlačive.
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 musia poisťovne zrealizovať do 30. septembra alebo do 31. októbra takým osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ozrejmila PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Zdravotné poisťovne urobia ročné zúčtovanie za zamestnanca a zamestnávateľa, za samostatne zárobkovo činnú osobu, za fyzickú osobu s ostatnými a kapitálovými príjmami, ako aj za fyzickú osobu s príjmami z dividend.
Poistné sa platí a vypočítava z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa zákona o dani z príjmov, priblížila Šimunová. Za rok 2012 sa poistné na verejné zdravotné poistenie nevypočítava a neplatí z príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, policajti a vojaci ho neplatia z odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti. Poistné sa neplatní ani z príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené.
„Ak výsledkom ročného zúčtovania poistného bude nedoplatok 4,99 eura a menej, poistenec nemusí nedoplatok uhradiť. Ak výsledkom ročného zúčtovania bude preplatok 4,99 eura a menej, zdravotná poisťovňa nemusí preplatok vracať,“ zhrnula Šimunová.

Ilustračné foto

Pridaj komentár