OTS: Zistite, koľko stojí vaše zdravie a vyhrajte!

Bratislava 6. júla (TASR-OTS) – Chcete vedieť, akú sumu zaplatila zdravotná poisťovňa za vaše lieky či vytrhnutie zuba? Odpovede na tieto (ale i ďalšie) otázky nájdete vo výpise z osobného účtu poistenca. Ak ste si o výpis z osobného účtu požiadali alebo požiadate v období od 1. júna do 31. augusta 2011, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vás automaticky zaradí do žrebovania o atraktívne ceny! 
Výpis z osobného účtu obsahuje nielen podrobný prehľad o zaplatených preddavkoch na zdravotné poistenie, ale aj informácie o tom, čo všetko z verejného zdravotného poistenia zaplatila vaša zdravotná poisťovňa (výšku úhrady lekárovi a údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach).
VšZP poskytuje prístup k účtu poistenca dvoma spôsobmi. Zadarmo ho môžete jednoducho získať cez internet prostredníctvom elektronických služieb. Druhou možnosťou je požiadať o výpis z účtu poistenca písomne. Formulár žiadosti je k dispozícii v pobočkách VšZP alebo na webovej stránke. Žiadosť je potrebné doručiť na príslušnú pobočku VšZP. Požiadať môžete o úplný alebo aj čiastočný výpis – v čiastočnom výpise sú údaje za niektorú oblasť, teda napríklad údaje za lieky alebo údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch. V zmysle platnej legislatívy je poplatok za vydanie papierového výpisu z účtu poistenca 0,66 €.
Vo všeobecnosti platí, že ak zistíte nezrovnalosti vo výpise z účtu, môžete sa obrátiť na pobočku VšZP, ktorá vaše zistenia preverí. 
Požiadajte o výpis z osobného účtu TERAZ a pridajte sa k tým, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje s ich zdravotnými odvodmi. Navyše, máte možnosť vyhrať niektorú z desiatich hodnotných cien. Stačí, ak o výpis požiadate (osobne, písomne alebo elektronicky) v termíne od 1.6.2011 do 31.8.2011 a VšZP vás automaticky zaradí do žrebovania. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.vszp.sk.

Pridaj komentár