MZ SR víta rozhodnutie EK o zastavení konania pre reexport liekov

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

​Európska komisia ukončila konanie voči trom krajinám – Slovensku, Rumunsku a Poľsku – v súvislosti s opatreniami, ktoré tieto krajiny zaviedli, aby zamedzili reexportu liekov.

Dôvodom rozhodnutia EK je potreba zosúladiť voľný pohyb tovaru s právom občanov na prístup k zdravotnej starostlivosti.

Zároveň komisia uznala, že opatrenia proti nedostatku liekov sú oprávnené, pretože ich nedostatok môže mať negatívny dopad na zdravie obyvateľstva.

 „Ministerstvo zdravotníctva víta toto rozhodnutie Európskej komisie. Hoci v rámci EÚ máme voľný pohyb tovaru, pre pacientov musíme v prvom rade zabezpečiť dostatok potrebných liekov. Dostupnosť liečby pre slovenských pacientov je pre nás prioritou,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Komisia dospela k záveru, že je potrebné hľadať spôsoby, ako primerane vyriešiť zložitú situáciu s reexportom liekov. V minulosti malo Slovensko významné problémy s nedostatkom liekov kvôli špekulatívnemu vývozu do zahraničia. Preto v roku 2013 prijalo legislatívne opatrenia, regulujúce narastajúci vývoz liekov v dôsledku nízkych cien liekov.

Ani tieto opatrenia však nestačili na to, aby vývoz zasahoval do takmer každej terapeutickej skupiny liekov. V niektorých prípadoch dochádzalo až k nedostatku všetkých alternatív.

Ministerstvo zdravotníctva preto prijalo v roku 2016 legislatívne podmienky, v zmysle ktorých je za dostatok liekov priamo zodpovedný držiteľ registrácie. Vďaka tejto úprave nedostatok liekov na Slovensku prakticky prestal existovať.

 „V roku sme 2016 prijali zákon, ktorý zásadne zmenil pravidlá v prospech pacienta. Možnosť vývozu liekov má len držiteľ registrácie, ktorý je súčasne zodpovedný za dostupnosť liekov pre pacientov. Práve vďaka tejto legislatíve, ktorú sme uviedli do praxe, majú pacienti v porovnaní s minulosťou výrazne dostupnejšiu liečbu. Vďaka týmto opatreniam problém s chýbajúcimi liekmi na Slovensku prakticky prestal existovať,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

reexport liekov do zahraničia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je reexport liekov a prečo sa uskutočňuje?

Reexport liekov môžeme zjednodušene definovať ako vývoz liekov do zahraničia. Keďže veľa liekov, ktoré sa u nás používajú, je dovážaných (importovaných) na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ich následné vyvezenie označujeme pojmom reexport.

Hlavným dôvodom reexportu liekov je ich finančná hodnota. V zahraničí je cena liekov vyššia ako u nás, a preto za to isté balenie dostanete v zahraničí viac peňazí, ako na Slovensku.

Lieky, ktoré sú u nás hradené z verejného zdravotného poistenia, majú pevne stanovenú cenu. Z nej časť je preplácaná na základe verejného zdravotného poistenia, zvyšok hradí pacient. Niekedy je preplácaná celá čiastka.

Aby boli ceny liekov nízke, cena našich liekov je určená ako priemer 3 najnižších cien v EÚ. Je teda pochopiteľné, že lieky sú na Slovensku lacnejšie, než vo väčšine krajín EÚ.

Zdroje:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Nedostupnosť liekov – ako sa dostať k potrebnému lieku

Pridaj komentár