MZ SR: Príjmy zdravotných poisťovní vlani dosiahli 3,881 miliardy eur

Bratislava 15. apríla (TASR) – Príjmy zdravotných poisťovní dosiahli vlani 3,881 miliardy eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 109 percent. Príjmy z poistného na verejné zdravotné poistenie predstavovali 3,585 miliardy eur, čo je naplnenie rozpočtu na 105 percent. Vyplýva to zo správy ministerstva zdravotníctva. 
Výdavky zdravotných poisťovní v roku 2011 dosiahli 3,689 miliardy eur. Výdavky boli rozpočtované na rok 2011 vo výške 3,466 miliardy, čo je tak naplnenie rozpočtu na 106 percenta. Výdavky na zdravotnú starostlivosť boli vo výške 3,341 miliardy eur.
Ku koncu minulého roka mali poisťovne záväzky vo výške 733 miliónov eur, z čoho činia záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sumu 284 milióna eur. Zdravotné poisťovne nevykazovali žiadne záväzky po lehote splatnosti voči poskytovateľom.

Pridaj komentár