MZ SR: Počet liekov sa na Slovensku od októbra mierne zvýši

Bratislava 20. septembra (TASR) – Októbrová kategorizácia liekov by mala oproti tej júlovej zvýšiť počet liekov na slovenskom trhu z 5442 na 5460. Počet liekov bez doplatku poistenca sa v porovnaní s predchádzajúcou kategorizáciou mierne zvyšuje z 1758 na 1800, čo predstavuje 33 percent z celkového počtu liekov. Ako ďalej informuje ministerstvo zdravotníctva, počet liekov bez doplatku poistenca alebo s doplatkom do jedného eura, je 2793, čo je viac ako polovica z celkového počtu liekov.
Počet plne hradených liekov alebo čiastočne hradených na základe verejného zdravotného poistenia mierne stúpne o 0,3 percenta. Návrh opatrenia môže podľa ministerstva pozitívne ovplyvniť aj výdavky niektorých domácností, keďže sa zvyšuje podiel liekov bez doplatku poistenca o 2,4 percenta, naopak znižuje sa podiel liekov s percentuálnym doplatkom v kategórii od 50 percent do 75 percent, a to o 0,4 percenta.
Ministerstvo zdravotníctva do zoznamu zaradilo 195 liekov a vyradilo 81 liekov na základe žiadostí, ktoré podali držitelia rozhodnutí o registrácií lieku alebo ich splnomocnení zástupcovia. Ďalších 96 liekov bolo zo zoznamu liečiv a liekov vyradených na základe ukončenia platnosti rozhodnutia o registrácii lieku, prípadne na základe zistenej nedostupnosti lieku na trhu.
„Doplatky pacientov sa zvyšujú len u vybraných liekov bez zjavne dokázaného a potvrdeného účinku na priebeh ochorenia podľa posledných medicínskych štúdií, alebo v prípadoch ak výrobcovia liekov v stanovenom termíne nepredložili žiadosti o zníženie cien liekov a súčasne za tieto lieky existujú náhradné lieky bez doplatku, alebo so sociálne únosným doplatkom,“ informuje ministerstvo. Lekár má podľa rezortu vždy možnosť z celkového počtu hradených liekov predpísať poistencovi liek bez doplatku poistenca alebo s minimálnym, sociálne únosným doplatkom poistenca tak, aby nebolo výraznejšie ovplyvnené hospodárenie domácností poistenca výdavkami.

Pridaj komentár