Dysgrafia: Ako pracovať s dysgrafickým dieťaťom? Aké metódy a pomôcky pre dysgrafikov existujú?

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

V predchádzajúcom článku Dysgrafia: porucha písania sme vám opísali, ako dysgrafia vzniká a ako sa prejavuje. Mohlo by sa zdať, že ide o „ľahšiu“ poruchu učenia. Nie je to však úplne tak. Jej nebezpečenstvo je najmä v prežívaní a v negatívnom ovplyvňovaní psychiky dieťaťa, ktoré sa v škole cíti menejcenné, či dokonca neschopné.

Ako prebieha nácvik písania pri dysgrafii?

Ako efektívne pracovať s dysgrafickým dieťaťom?

Čo je to grafomotorický nácvik?

Aké iné formy písma existujú a aké máme ďalšie možnosti?

Dysgrafia a nácvik písania

Základom pre výučbu písania sú osvojené návyky súvisiace so správnym sedením a úchopom pera či ceruzky. Podstatné je vedieť, ktorú ruku pri kreslení či písaní dieťa používa, teda či je ľavák alebo pravák – optimálne už pred nástupom do školy. Ak dieťa pri kreslení ruky strieda, obráťte sa na špeciálneho pedagóga.

Ako pomôcť deťom s dysgrafiou?

Existuje niekoľko postupov, vďaka ktorým vieme pomôcť deťom s dysgrafiou. Žiadny z nich však nie je všemohúci a nezaobíde sa bez tvrdej driny. V prvom rade musíme dať dieťaťu najavo, že mu veríme a že urobíme všetko pre to, aby sme mu pomohli. Uvedomte si, že pri písaní zapájame veľmi veľa svalov. Zameriavame sa na správne držanie telasprávne držanie písacej potreby. Taktiež venujeme pozornosť polohe dolných končatín a primeranej vzdialenosti hlavy od zošita. Nezabúdajme do nácviku pridať relaxačné cvičenia.

Pred samotným písaním si s dieťaťom dostatočne precvičte ramená, krk aj trup. Ak dieťa nie je dostatočne uvoľnené, jeho pohyb je kŕčovitý, svalstvo je v neustálom napätí. Potom vidíme, že dieťa tlačí na pero či ceruzku a kŕčovito ich zviera. Výsledok? Písmo nie je plynulé, ruka ho bolí, je unavené a rýchlo stráca záujem o prácu.

Chlapec sa trápi s úlohami
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Ako zmierniť predpoklad dysgrafie

Preventívne opatrenia sa zameriavajú na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, a to najmä na uvoľňovacie cviky a predchádzanie nesprávnym návykom pri písaní. Dôležitý je tiež nácvik vhodného držania pera. Samotný tréning písania by mal vždy nasledovať až po dostatočnej príprave. Pri nácviku písania písmen odborníci využívajú kinestetickú pamäť, teda písanie so zatvorenými očami. Veľmi dôležité je rešpektovať pomalšie tempo písania.

Dysgrafia a grafomotorický nácvik

Pred nácvikom písania dieťa čaká grafomotorický nácvik. Učí sa správne držať pero či farbičky, uvoľniť ruku a rameno. Potom nasleduje kreslenie základných tvarov, ktoré sú potrebné pri písaní písmen: čiary, oblúčiky, kruhy, vlnovky. Tvary dieťa kreslí najskôr na veľký formát (na tabuľu, baliaci papier) a postupne sa zmenšujú.

Cieľom grafomotorického nácviku je, aby dieťa v predškolskom veku malo dostatočne zafixovaný správny úchop pera či farbičky a malo pri kreslení uvoľnenú ruku. Malo by vedieť obťahovať, vyfarbovať bez preťahovania cez obrys, kresliť jednoduché tvary podľa predlohy a nakresliť plynulú neprerušovanú čiaru požadovaným smerom.

U detí v školskom veku ide o zvládnutie jednotlivých písmen, zníženie chybovosti pri písaní, zlepšenie čitateľnosti písma a najmä dosiahnutie psychického uvoľnenia. Neznepokojujte sa, keď si vaša ratolesť zo začiatku písmená zamieňa alebo si ich pomalšie vybavuje. Poraďte sa s triednou učiteľkou a pri problémoch s písaním aj so špeciálnym pedagógom.

Neočakávajte, že písmo dieťaťa bude po nácviku grafomotoriky krasopisné. Určite sa však premietne do procesu osvojovania si písmen.

Mozog v hlave dieťaťa
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Čo môžu urobiť pre dieťa rodičia?

Samozrejme, rodičia sú prvými, kto vidí, ako dieťa drží farbičku, kreslí či píše. Preto by sme sa mali zamerať aj na domácu prípravu. A to už v predškolskom veku. Dobrým cvičením je obkresľovanie tvarov, obťahovanie predkreslených tvarov prstom a potom ceruzkou alebo pastelkou. Na začiatok sú vhodné trojhranné pastelky. Je dôležité, aby sa dieťa naučilo sústrediť na plynulý pohyb vedený rukou uvoľnenou od ramena, lakťa a zápästia. Samotný nácvik písania vždy komentujme slovne – nahlas hovorme, čo robíme. Zo začiatku nám pomôžu písanky s pomocnými linajkami, ktoré majú riadok rozčlenený na tri alebo viac častí.

Čo robiť, ak dysgrafia u dieťaťa stále pretrváva?

V tomto prípade vám odborníci ponúknu alternatívnu odlišnú formu písma. Jednou z možností je učiť dieťa písať len tlačeným písmom, najmä v prípade, že písané písmo nezvláda vôbec. Existuje tiež nový druh písma, ktoré sa nazýva Comenia Script. Jeho autorkou je česká výtvarníčka Radana Lencová. Východiskom pre tento druh bolo renesančné písmo, pričom naše tradičné písmo vychádza z písma barokového. Podobný typ písma používajú aj v anglosaských krajinách. Comenia Script viac pripomína práve spomínané tlačené písmo, nevyužíva sa pri ňom toľko rôznych slučiek a písmená nie sú vzájomne prepojené.

Špeciálny pedagóg môže pre dieťa vo vyšších ročníkoch odporučiť používanie počítača, diktafónu alebo iných interaktívnych pomôcok v škole. Taktiež pomáha kopírovanie poznámok od spolužiakov, ktorí majú úhľadné písmo.

Aj nábytok urobí veľa

Rozhodne sa oplatí investovať do anatomicky tvarovaného nábytku, ktorý má operadlá prispôsobené zakriveniu chrbtice. V minulosti bolo správne sedenie zabezpečované sedením so založenými rukami za chrbtom. Dnes sa využíva dôraz na správne postavenie chodidiel na podložkevzpriamené držanie tela. Kolená by mali byť mierne od seba, stehná a chodidlá sú v rovnobežných rovinách.

Cviky na relaxáciu a uvoľnenie napätia svalov

Pohyby ramien: mávanie, krúženie, striedavo upažujeme a rozpažujeme, krúžime predlaktím (napodobňujeme navíjanie klbka, let vtáka, plávanie, kosenie), kreslenie ležatých osmičiek do vzduchu, tlieskanie s vystretými rukami (napodobňovanie bociana), dirigovanie. Využite rôzne pomôcky slúžiace na pohybovú imagináciu, napríklad drevenú tyč alebo transparentnú čarovnú paličku s prelievajúcim (presýpajúcim) sa obsahom, lano, povraz, návleky na lakte a podobne.

Pohyby dlaní: krúženie zápästia, mávanie dlaňami vpred, vzad, doprava, doľava, krúženie dlaňami, tlačenie dlaní proti sebe a následné uvoľňovanie, zvieranie dlaní v päsť a otváranie, striedanie úderov dlaňou a päsťou o podložku, mávanie, kývanie, vytváranie „ďalekohľadu“ z prstov, naznačovanie umývania rúk, napodobňovanie hry na klavíri, flaute, gitare, kmitanie prstami (padá sneh, prší, napodobňovanie navíjania nite, motanie klbka, pohyby nožníc pri strihaní, písania na klávesnici) ťukanie prstami o podložku, lúskanie.

Rodina hrá mikádo
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Ďalšie zaujímavé tipy:

 • využívanie masážnych loptičiek, ktoré si deti podávajú z jednej ruky do druhej, gúľajú ich v dlaniach po podložke či stláčajú medzi dlaňami;
 • drobné ručné práce, napríklad práca v záhrade, s náradím, drobné práce v domácnosti, zhotovovanie jednoduchých výrobkov;
 • modelovanie z plastelíny, moduritu, hliny, tvarovanie, stavanie pomocou rôznych typov stavebníc;
 • cvičenie s listom papiera veľkosti A4, ktorý má dieťa udržať na niekoľkých prstoch jednej ruky;
 • vlepovanie nálepiek do predkresleného obrysu;
 • tieňové hry s prstami a dlaňami;
 • zapletanie vrkočov, korbáča, vianočky, tvarovanie cesta;
 • navliekanie rôznych materiálov (koráliky, cestoviny, gombíky, krúžky zo záclon);
 • používanie prstových farieb;
 • prelievanie tekutiny z jednej nádoby do druhej, sypanie materiálov (piesok, múka, strukoviny) do nádob rozličných rozmerov;
 • vyfarbovanie jednoduchších obrázkov;
 • skladanie a trhanie papiera (origami), strihanie. Zo začiatku dieťaťu papier pridržiavame, strihá v ľubovoľnom smere, neskôr medzi dvoma čiarami, potom po silnej čiare;
 • hra s paličkami (Mikádo) či so zápalkami;
 • napodobňovanie chôdze zvierat, chodenie po kruhu, chodenie medzi kolkami, po kladine, chôdza s loptičkou medzi stehnami, kolenami, lýtkami, chodidlami, stoj, predklon, beh, chytanie a hádzanie lopty;
 • tréning napodobňovania a zapamätávania pohybov (pohybová pamäť) a ich automatizácia;
 • koordinácia pohybu ľavá ruka – pravá noha, ľavá ruka – ľavá noha (motorická koordinácia);
 • pomoc s orientáciou v priestore a na ploche, vnímanie a reprodukovanie rytmu.
Plastelína
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Použitá literatúra:

Jucovičová, D., Žáčková, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál. 2014

Krejčová, L., Hladíková, Z. a kol. Vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Bratislava: Lindeni. 2018

Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení. Praha: Portál. 2010

Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál. 2015

Pridaj komentár