Otestujte sa: je vaša astma pod kontrolou?

Test kontroly astmy slúži na posúdenie toho, či je vaša astma dostatočne kontrolovaná. Ak váš celkový počet bodov je 19 alebo menej, vaša astma nemusí byť dobre kontrolovaná. Určite povedzte vášmu zdravotníckemu personálu o vašom skóre astmy.

Test kontroly astmy

Tento dotazník bol zostavený tak, aby vám pomohol opísať vašu astmu a ako vaša astma ovplyvňuje to, ako sa cítite a čo ste schopný/-á robiť.
Pri vyplňovaní prosím označte jedno okienko, ktoré najlepšie opisuje vašu odpoveď.


Tento článok je podporený spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o. Tento test nie je náhradou odborného vyšetrenia, prosím, kontaktuje vášho ošetrujúceho lekára. Test kontroly astmy je ochrannou známkou spoločnosti QualityMetric incorporated. Všetky práva vyhradené. Použitie tohto testu na webstránke www.slovenskypacient.sk umožnila spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.

 

Asthma Control Test (ACT™) © 2002, 2007 QualityMetric Incorporated. All rights reserved. ACT™ is a trademark of QualityMetric Incorporated. Slovakia (Slovak) Version

SK2106227837

1 odpovedí na “Otestujte sa: je vaša astma pod kontrolou?

Pridaj komentár