Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu má nové vedenie

Bratislava, 18. decembra 2015 – Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) bude mať v roku 2016 nové vedenie.

Valné zhromaždenie AIFP zvolilo do pozície predsedu dozornej rady MUDr. Branislava Budkeho, šéfa slovenskej pobočky spoločnosti Pfizer. Pozíciu podpredsedu bude zastávať MUDr. Peter Musil, doterajší predseda dozornej rady a výkonný riaditeľ spoločnosti Merck Sharp & Dohme.

Predstavenstvo AIFP rozhoduje o strategickom smerovaní organizácie.

“Našimi prioritami počas najbližšieho obdobia sú transparentnosť a inovácie. Obe témy sú pre slovenské zdravotníctvo veľmi dôležité a budú ovplyvňovať fungovanie celého systému. V AIFP sa inováciami aj transparentnosťou dlhodobo zaoberáme, v najbližšom roku im ale chceme venovať ešte viac pozornosti,” hovorí Branislav Budke, nový predseda dozornej rady AIFP.

“Praktický prínos inovácií pre pacientov popisujeme na portáli inovacie.aifp.sk. Transparentnosť máme už v našich základných pravidlách – v Etickom kódexe AIFP. Od budúceho roka budeme zároveň na našej stránke zverejňovať detailné informácie o prevodoch hodnôt medzi priemyslom, zdravotníckymi pracovníkmi a zariadeniami, čo pomôže k zvýšeniu transparentnosti, aj dôvery pacienta v zdravotníctvo,“ vymenúva aktivity Asociácie Mgr. Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Zloženie Dozornej rady AIFP

Branislav Budke (Pfizer) – predseda

Peter Musil (MSD) – podpredseda

Členovia:

Martin Bugan (Roche)

Ekaterina Karpuzova (Bayer)

Martin Minarovič (J&J)

Soňa Porubská (Sanofi)

Marianthi Psaha (Novartis)

Predstavenstvo AIFP

Miroslav Lednár (Pfizer) – predseda

Tamara Milly (Sanofi) – podpredseda

Členovia:

Miroslav Dedík (MSD)

Ivan Chalupa (Pfizer)

Nataša Hudecová (Abbvie)

Simona Igaz (Servier)

Iveta Pálešová (Amgen)

Soňa Strašková (GSK)

O AIFP

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností, orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). Členské spoločnosti AIFP sa zaviazali pristúpiť k Etickému kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stal základným spojovacím článkom AIFP.

Etický kódex EFPIA prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia. AIFP je jediným nositeľom EFPIA na Slovensku.

Zdroj: AIFP

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár