Rozhodli ste sa darovať 2 % zmysluplnej organizácii?

SLOVENSKÝ PACIENT je dobrý tip. Presvedčte sa o tom.

Prečo práve MY?

 1. Chceme zmenu v slovenskom zdravotníctve

  Slováci si zaslúžia moderné zdravotníctvo, kde bude pacient na prvom mieste. Pracujeme na tom, aby ste sa nemuseli liečiť v zahraničí a aby sa o vás dobre postarali slovenskí lekári.

 2. Poznáme prostredie

  Komunikujeme s kompetentnými subjektmi, ktoré nás rešpektujú a podporujú. Sme iniciátormi úzkej spolupráce lekárov, sestier a pacientov. Vďaka nám môžete v 20 nemocniciach parkovať zadarmo.

 3. Sme nezávislí

  Členovia združenia SLOVENSKÝ PACIENT nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu. Členstvo v politickej strane sa nezlučuje s členstvom v našom združení.

Čo sme už urobili?

 1. Náš portál navštívi každý mesiac 490 000 ľudí

  Toto číslo každým dňom rastie. Chceme byť najväčší portál o zdraví na Slovensku, s nezávislým obsahom a vplyvom na sektor zdravotníctva. Aj s vašou pomocou.

 2. Pracujeme v teréne

  Aktívne podporujeme mnohé pacientske organizácie. Cestujeme po Slovensku, aby sme spoznali slovenských pacientov. Pripravujeme pre nich semináre a neformálne stretnutia. Zameriavame sa na zdravotnú gramotnosť.

 3. Vzdelávame a informujeme

  Vytlačili sme desiatky materiálov pre pacientov. Informačné brožúry a letáky šírime efektívnymi cestami. Materiály sú pre všetkých pacientov zadarmo. Naše texty konzultujeme s poprednými
  odborníkmi.

Ako nás môžete podporiť

[pl_accordion name=“acc_podpora“][pl_accordioncontent name=“accordion“ number=“1″ heading=“Fyzické osoby“ open=“no“]

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Priamo v daňovom priznaní, v časti VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, si vypočítate

a) 2 % z vypočítanej danej – ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z vypočítanej danej – zaškrtnete len v prípade, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať ako prílohu k daňovému priznaniu.

Ak sa rozhodnete nám poukázať Vaše 2 %, resp. 3 %, budeme poctení. Do údajov o prijímateľovi uvediete:

Názov:SLOVENSKÝ PACIENT
Právna forma:Občianske združenie
IČO:42184371
SID:nevypĺňajte) 
Sídlo
ulica:Súbežná
súpisné/orientač. číslo:3/A
mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu o.z. dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

Podmienky na poukázanie podielu na dani:

 • Daňové priznanie podáte v lehote na podanie (nezáleží, či je to v riadnom termíne, alebo si lehotu predlžujete oznámením).
 • Nemáte nedoplatok na dani, a daň za aktuálne zdaňovacie obdobie uhradíte v termíne.
 • Nemáte povolený odklad platenia dane.
 • Nemáte povolenie na platbu dane v splátkach.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

[/pl_accordioncontent] [pl_accordioncontent name=“acc_podpora“ number=“2″ heading=“Právnické osoby“]

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018, až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2019), NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018, až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019), DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak, ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov:SLOVENSKÝ PACIENT
Právna forma:Občianske združenie
IČO:42184371
SID:nevypĺňajte) 
Sídlo
ulica:Súbežná
súpisné/orientač. číslo:3/A
mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad, a daň uhraďte včas a v správnej výške.

Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

[/pl_accordioncontent][pl_accordioncontent name=“acc_podpora“ number=“3″ heading=“Zamestnanec“]

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. Poukázať môžete:

a) 2 % z vypočítanej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

b) 3 % z vypočítanej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je potrebné podať spolu s vyhlásením na daňový úrad.

Môžete zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním údajov, aby sme sa o Vašej ochote pomôcť nášmu o.z. dozvedeli. Nebudeme vedieť sumu, pošlú nám len zoznam mien osôb, ktoré dali súhlas na zverejnenie.

3. Vyhlásenie (príp. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o dobrovoľníctve) doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov:SLOVENSKÝ PACIENT
Právna forma:Občianske združenie
IČO:42184371
SID:nevypĺňajte) 
Sídlo
ulica:Súbežná
súpisné/orientač. číslo:3/A
mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Všetky potrebné informácie nájdete aj na webe: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Predvyplnené a editovateľné tlačivo Vyhlasenie nájdete TU.
[/pl_accordioncontent][pl_accordioncontent name=“acc_podpora“ number=“4″ heading=“Výročné správy“]

Výročná správa 2016
Výročná správa 2017
Výročná správa 2018

[/pl_accordioncontent]
[/pl_accordion]