A MY UŠETRÍME VEĽA ČASU,

ktorý teraz vkladáme do zháňania financií.

Tento čas vieme využiť lepšie.

Budeme pokračovať, aj keď nebudete môcť prispieť.

Zostávame nezávislí aj vďaka podpore iných ľudí.

Rozhodnite sa slobodne.

Čo za Vašu podporu dokážeme urobiť?

Za 10 € roznesieme letáky do 25 čakární,
za 30 € napíšeme článok o chorobe alebo zdravotnom probléme,
za 50 € vytvoríme užitočnú infografiku pre pacientov,
za 300 € usporiadame tlačovú konferenciu,
za 2000 € napíšeme a vytlačíme informačnú brožúru pre pacientov
Za 10 €
roznesieme letáky do 25 čakární,
za 30 €
napíšeme článok o chorobe alebo zdravotnom probléme,
za 50 €
vytvoríme užitočnú infografiku pre pacientov,
za 300 €
usporiadame tlačovú konferenciu,
za 2000 €
napíšeme a vytlačíme informačnú brožúru pre pacientov