Týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti a zároveň Vás pozvať na ODBORNÚ PREDNÁŠKU s témou

„MEDICÍNSKE POCHYBENIA A ICH PRÁVNE DÔSLEDKY“

ktorá sa uskutoční v

CROWNE PLAZA BRATISLAVA

dňa 3.6.2015 O 14:00 HOD.
Prednášajúcimi sú odborníci pôsobiaci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti ako aj z právnej praxe.

  • MUDR. JUDR. JÁN UHRIN – PSYCHIATER, SEXUOLÓG, SÚDNY ZNALEC
  • MUDR. MARTIN KOVÁČ – SÚDNY LEKÁR, ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA
  • ZÁSTUPCA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
  • MGR. VIKTOR GUMÁN – ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA AKMN LEGAL

Nakoľko je počet miest obmedzený, si v prípade Vášho záujmu o účasť rezervujte miesto čo najskôr na tel.č: 0918 692 681.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

PROGRAM:
13:30 – 14:00 – PREZENTÁCIA

14:00 – 14:50 – MEDICÍNSKE POCHYBENIA A ICH PRÁVNE DOKAZOVANIE MUDr. JUDr. Ján Uhrin

14:50 – 15:40 – POSTUP ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU Zástupca ÚDZS

15:40 – 16:00 – Coffe break

16:00 – 16:50 – OMYLY V A POCHYBENIA V MEDICÍNE MUDr. Martin Kováč

16:50 – 17:40 – POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI LEGE ARTIS Z POHĽADU PRAMEŇOV PRÁVA Mgr. Viktor Gumán

17:40 – Diskusia